Prosze o sprawdzenie loga


(Smoluchs) #1

Prosz o sprawdzenie loga bo cos mi sie pierniczy. Z gory dzieki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:38:49, on 2005-12-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\inet20096\services.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

C:\Program Files\SaveNow\SaveNow.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\WINDOWS\iluuk.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\inet20096\socks.exe

C:\WINDOWS\inet20096\mm.exe

C:\WINDOWS\etb\pokapoka79.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20096\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SaveNow] C:\Program Files\SaveNow\SaveNow.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20096\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft standard protector] C:\WINDOWS\inet20096\socks.exe 20096

O4 - HKLM\..\Run: [shell32] C:\WINDOWS\System32\wuauclt10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\System32\smmss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows update] C:\WINDOWS\System32\wudupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [I downloaded pirated Software from P2P and now I post my Hijack log whining] C:\WINDOWS\System32\Need for Speed Most Wanted crack.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [1J2fyRyfx] C:\WINDOWS\iluuk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [System service63] C:\WINDOWS\etb\pokapoka63.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service79] C:\WINDOWS\etb\pokapoka79.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20096\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

W Dodaj/Usun odinstaluj NewDotNet, SurfAccuracy, Internet Optimizer

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Wpisy usuwasz programem LSPFix (wpisy mogą zniknąć po odinstalowaniu w/w aplikacji)

Odpal LSP-Fix i napisz jakie pliki znajdują sie w oknie Keep a my ci napiszemy jak i jaki plik usunąć.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.