Proszę o sprawdzenie loga!


(Biedronka01) #1
Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 20:42:34, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\TEMP\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\TEMP\ashDisp.exe

D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

D:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jucheck.exe

C:\TEMP\ashServ.exe

C:\TEMP\tlen.exe

D:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\TEMP\ashMaiSv.exe

C:\TEMP\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\TEMP\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\TEMP\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] D:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\TEMP\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O12 - Plugin for .pdf: D:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {77AAD261-A84E-4564-BEC2-C51FF6A7187F} (MRActivXUI Class) - http://comp.mediaring.com/consumer/pcphone/ver6.1.2.0/wbaxuiph612.cab

O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) - http://sit.glogow.pl/Mapka/ACGM/acgm.cab

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

LOG OK :wink:


(Biedronka01) #3

…oj no cos ty…na pewno jest cos be! :slight_smile:


(Gutek) #4

Nic nie jest be, powiedz w takim układzie o co chodzi, jaki problem?

Nie jestem wróżbita :smiley: