Proszę o sprawdzenie loga


(P@weł-13) #1

Mam problem z zamykaniem systemu, drukowaniem i często mi się restartuje. System operacyjny Windows 98 Wydanie Drugie.

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:29:42, on 05-12-11

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WSW\ANTY- NA ROK 17.03.2005\ASHSERV.EXE

C:\PROGRAM FILES\AGNITUM\OUTPOST FIREWALL 1.0\OUTPOST.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\EXECUTIVE SOFTWARE\DISKEEPERLITE\DKSERVICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\OPSRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE\OPWARE32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\WSW\ANTY- NA ROK 17.03.2005\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\PROGRAM FILES\ABBYY FINEREADER 7.0 PROFESSIONAL EDITION\ABBYYNEWSREADER.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE

C:\WSW\ANTY- NA ROK 17.03.2005\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\STICKIES\STICKIES.EXE

C:\PROGRAM FILES\WLAN\WCONFIG\WCONFIG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\MSAGENT\AGENTSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPIEKUN\OPTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\SPYWAREBLASTER\SPYWAREBLASTER.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

D:\WSW\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFEIE.DLL

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet3_88.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {1E634697-3A49-47CA-89DF-C70E11F5C730} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7A68AF7B-0CA7-40AC-94BF-6AF308B96A65} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] lexstart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\WSW\ANTY-N~1.200\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRAM FILES\AGNITUM\OUTPOST FIREWALL 1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [rfagent] "C:\PROGRAM FILES\RFA\rfagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [GN Ukrywacz] "C:\PROGRAM FILLES\UKRYWACZ\GN UKRYWACZ 2.9 UPGRADE\GN UKRYWACZ\GN UKRYWACZ" /auto

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "C:\PROGRAM FILES\ABBYY FINEREADER 7.0 PROFESSIONAL EDITION\ABBYYNEWSREADER.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC]C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mcd] C:\PROGRAM FILES\ODKURZACZ 10.0 PRO BETA\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\WSW\ANTY-N~1.200\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\wsw\Anty- na rok 17.03.2005\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Outpost Firewall] C:\PROGRAM FILES\AGNITUM\OUTPOST FIREWALL 1.0\outpost.exe /service

O4 - HKLM\..\RunServices: [StartOpSrv] "C:\WINDOWS\SYSTEM\OPSRV.EXE" /start:OpSrv

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [DkService] C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DkService.exe

O4 - HKCU\..\Run: [rfagent] "C:\Program Files\RFA\rfagent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoUpdate] C:\Program Files\Serials3k\s3k_autoupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO BACKITUP\NBJ.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [warez] "C:\PROGRAM FILES\WAREZ P2P CLIENT\WAREZ.EXE" -h

O4 - Startup: WEX.lnk = C:\PROGRA~1\NICEDE~1.5PL

O4 - Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files\Stickies\stickies.exe

O4 - Startup: WConfig.lnk = C:\Program Files\WLAN\WConfig\WConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - E:\MUZYKA, FILMY, I CAłA RESZTA\ŚCIąGANIE\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - E:\MUZYKA, FILMY, I CAłA RESZTA\ŚCIąGANIE\nxall.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - E:\Muzyka, filmy, i cała reszta\Ściąganie\WellGet.exe (file missing)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet3_88.dll' missing

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4555/mcfscan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = dotcom

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,212.182.63.66

P.S. Trochę Was to zdziwi bo w podpisie mmam XP ale to nie jest z mojego kompa.

PZDR :slight_smile:


(Gutek) #2

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet3_88.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish

resztę wpisów hijackiem w trybie awaryjnym usuń, a folder ręcznie ciachnj :wink: