Proszę o sprawdzenie loga


(Ravkop) #1

Witam. Podczas uruchomiania komputers pojawiało mi się okno z info brak pliku ibm00001.exe.z Zedytowałem SYSTEM.INI poprzez usunięcie stamtąd ibm00001.exe (zostało shell=explorer.exe).Okno rzeczywiście się nie pojawia. Proszę o sprawdzenie loga czy nie ma w nim czegoś co byc nie powinno. Mam system Windows Millenium.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:35:21, on 2005-12-17

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\HCOUNT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\INSTALKI\HIJACK\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SelfHostUtil] C:\WINDOWS\selfhost.exe /L

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_58.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

(Gutek) #2

Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked

Co do problemu:

Zób tak bo na pewno jest:

zedytować musisz: Start >>> Uruchom >>> SYSTEM.INI i zedytuj ten wpis, jak się nie pokaże.

Mój komputer >>> Narzędzia >>> Opcje folderów >>> Widok

Zaznaczone Pokaż ukryte pliki i foldery + odznaczone Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego…

Jak zedytować, w sekcji [boot] jest po shell = explorer.exe ibm00001.exe" [MS], usunąć stamtąd ibm00001.exe (ma zostać shell=explorer.exe)


(Ravkop) #3

Dzięki. Mój nowy log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:01:01, on 2005-12-17

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\HCOUNT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

D:\INSTALKI\HIJACK\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SelfHostUtil] C:\WINDOWS\selfhost.exe /L

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_58.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

:frowning: Dlaczego przy zaznaczeniu opcji podczas zamykania komputera Uruchom ponownie przy uruchamianiu komputera sprawdza dyski w poszukiwaniu błedów? I ostatni problem jaki jeszcze mnie męczy to jak usunąć okno pojawiające się przy uruchamianiu się komputera dot. wprowadzenia hasła sieciowego dla sieci Microsoft Networking (nigdy go nie wprowadzałem)?


(Gutek) #4

Jak masz zaznaczone gdy zrobisz start>>>uruchom>>>msconfig - selektywne, czy diagnostyczne???

Daj screena z tego komunikatu??? - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=46412


(Ravkop) #5

Oto screen z tego okna:

msconfig3nv.png


(Gutek) #6

To jest dobrze nadal pojawia sie skanowanie dysku???

Zobacz http://www.il.pw.edu.pl/index.php?id=modem


(Ravkop) #7

Przed chwilą 3-krotnie sprawdziłem opcję Uruchom ponownie piewrszy raz był OK, a później dwukrotnie uruchamiał się za każdym razem ScanDisk i sprawdzał dyski w poszukiwaniu błędów. O co chodzi z tą stroną PW?Ja mam łącze za pomocą kablówki.


(Gutek) #8

Powiedz mi jak masz ustawiony internet? Powtórz to co amidn powiedział jak ustawić. Jak masz połaczenie lokalne - własciwości i protokół interntowy: ale zobacz niżej

Windows ME zapomniałem ż etaki system istnieje więc nie bee biegał do kolegi ale polecę http://banita.pl/konf/smbprzegwin9x.html - ustawienia tam są zobacz co masz nie tak :wink:


(Ravkop) #9

W zasadzie to nic nie mówił:) Zamontowali mi rozgałęziacz na kablu od kablówki. Zainstalował sterowniki. Najpierw łączyłem się przez port USB, potem zainstalowałem kartę sieciową i łączę się przez nią. Jeśli chodzi o ustawienia to chyba żadne parametry nie były ustawiane - wszystko odbyło się automatycznie, a ja nic nie zmieniałem.

Złączono Posta : 28.12.2005 (Sro) 16:22

Witam po raz kolejny !!

Jeśli chodzi o uruchamianie programu ScanDisk podczas włączenia opcji Uruchom ponownie to po uruchomieniu komputera pojawia się okno z informcją, że mam uruchomioną opcję uruchamianie selektywne podczas rozwiązywania problemów.