Proszę o sprawdzenie loga


(Niezabudka) #1

(Gutek) #2
  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis TU).

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Nie podpinaj sie do tematów innych, zakałdaj własny :wink:


(Niezabudka) #3

myślę, że zrobiłam prawidłowo…

i co teraz?


(Gutek) #4

Nie, zostały pliki, powtórz dokładnie instrukcję :wink:


(Kuz5) #5

inka nie podpinaj sie pod nie swoje tematy, tylko zakładaj własne :?

Wydzielono z innego tematu

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Niezabudka) #6

Może tym razem mi się udało…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:53:37, on 05-12-19

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX00.448\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\HPCMPMGR.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] C:\PROGRAM FILES\ABBYY FINEREADER 7.0 PROFESSIONAL EDITION\ABBYYNEWSREADER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\PROGRA~1\AVPERS~1\AVGCTRL.EXE" /min

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe

O4 - Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

(Kuz5) #7

Pliki na czerwono skasuj ręcznie (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym ) a wpisy HijackThisem poprzez zaznaczenie szkodliwych wpisów i kliknięcie Fix checked


(Niezabudka) #8

czy usuwam tylko te zaznaczone na czerwono?


(Kuz5) #9

Ale co, tylko te dwa pliki usuwasz ręcznie a wpisy kasujesz HijackThisem( te wymienione )


(Niezabudka) #10

wymienione w Twoim cytacie czy wszystkie z HijackThisie


(Kuz5) #11

Wymienione w moim cytacie


(Niezabudka) #12

mam nadzieje, że tym razem to już wszystko :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:56:34, on 05-12-20

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\HP SOFTWARE UPDATE\HPWUSCHD2.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\HPCMPMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\ABBYY FINEREADER 7.0 PROFESSIONAL EDITION\ABBYYNEWSREADER.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\DIGITAL IMAGING\BIN\HPQTRA08.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\DIGITAL IMAGING\BIN\HPQGALRY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZIPM12.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX00.926\HIJACKTHIS.EXE


O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\HPCMPMGR.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] C:\PROGRAM FILES\ABBYY FINEREADER 7.0 PROFESSIONAL EDITION\ABBYYNEWSREADER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\PROGRA~1\AVPERS~1\AVGCTRL.EXE" /min

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

(Gutek) #13

Brawo Ok, już czysto :wink:


(Niezabudka) #14

wielkie dzieki

pozdrawiam

pa :slight_smile: