Prosze o sprawdzenie loga


(Pit1980) #1

Tak na samym początku mam problem z odpalającymi się oknami Internet explorera, w których są jakieś reklamy.

Nie mogę się tego pozbyć.:frowning:


(Kacz2n) #2

W trybie awaryjnym:

W menedżerze zakończ:

Wywal (fix):

Pliki na czerwono usuń z dysku.

Masz look2me usuń (linki poniżej) lub ręcznie: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … ntry114917


(Pit1980) #3

Dzięki za pomoc

Chyba teraz wszystko jest ok :slight_smile:


(Gutek) #4

Daj log kontrolnie z hijacka i log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Luc80) #5

Witajcie

Instalowałem jakiś tam program – już sam nawet nie wiem co to było i po chwili zaczął on ściągać wirusy. więc usunąłem program odpaliłem anty wirusa i zlikwidowałem wirusy trojany.

Tym czasem pulpit stracił tło i jest szary kolor. Więc zresetowałem komputer i przy włączaniu komputera pojawia się komunikat

Błąd VCMain.exe.

Aplikacja została źle zainicjowana. Wciśnij ok. by zamknąć.

I nie wiem nawet cóż to za plik i od czego jest.

Mając problem z pulpitem- bo nie mogę zmienić tła to pewnie vcclient (pełna nazwa folderu ) jest odpowiedzialny za ekran.

Dzięki i pozdrawiam.jestem w tym zielony wiec prosze

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:00:56, on 2005-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

C:\windows\adtech2006a.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqzm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqza.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

Złączono Posta _: 30.12.2005 (Pią) 0:09_racja proszę.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:11:33, on 2005-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

C:\windows\adtech2006a.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqzm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqza.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\luc\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.032\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =  

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =  

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =  

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MediaGateway] C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ikqz] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqzm.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/180solutions/ie/bridge-c574.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Serwis struktury programu McAfee (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

(Gutek) #6
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff

Zobacz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Phasooni) #7

Ja mam problem z tym, że mi nieustannie na pasku zadań wyświetla się ikonka wysyłających wiadomości “mta-v4.level3.mail.vip.mud.yahoo.com:25” i za każdym razem wysyla “coś” w inne miejsce. Uruchomilem menadżera i wtedy zobaczylem tam tego paytime-a i jescze wiele innych wyżej wymienionych procesów.Poźniej probowalem coś pokombinować jak tutaj inni radzili z tym usuwaniem w hijack-u (nie wiem czy dobrze zrobilem)

A oto moj log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:41:17, on 2005-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\DOCUME~1\Piotrek\USTAWI~1\Temp_tc\HijackThis.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0D520CB0-A869-4941-8E05-41254289015E}: NameServer = 217.70.48.6,217.70.48.20

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{0D520CB0-A869-4941-8E05-41254289015E}: NameServer = 217.70.48.6,217.70.48.20

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe


(Gutek) #8

W hijacku czytso, ale prosiłem o log nr 1 z narzędzia L2Mfix? Nie widźę jego?