Proszę o sprawdzenie loga


(boczi) #1

fifi , daj całego loga, moim zdaniem nie jest on pełny.


(Luc80) #2

jestem młody komputerowcem i sie troszkę pośpieszyłem./odpaliłem loga i zrobiłem to co w instrukcji na http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

skasowałem tam te pliki.

mam nadzie że wszystko bedzie ok

Złączono Posta : 30.12.2005 (Pią) 0:37

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:11:33, on 2005-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

C:\windows\adtech2006a.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqzm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqza.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\luc\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.032\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [shStatEXE] “C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE” /STANDALONE

O4 - HKLM…\Run: [McAfeeUpdaterUI] “C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe” /StartedFromRunKey

O4 - HKLM…\Run: [Network Associates Error Reporting Service] “C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [MediaGateway] C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM…\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM…\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe

O4 - HKCU…\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU…\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU…\Run: [ikqz] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ikqz\ikqzm.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/180solu … e-c574.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Serwis struktury programu McAfee (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 30.12.2005 (Pią) 0:47[/size][/color]

oczywiście pliki ( 2 ) z c;program files.comon files.vcclient.exe i vcmain.exe


(Kacz2n) #3

Startujesz do trybu awaryjnego. W menedżezre zakończ procesy:

W hijackthis fix:

Pliki i foldery zaznaczone na czerwono wywal z dysku.

Zobacz to: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=31936 i zrób co tam napisali.

Przeskanuj też Microsoft AntiSpyware.

Po wszystkim nowy log.


(Gutek) #4

fifi co ty robisz? - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ht=#408936