Proszę o sprawdzenie loga

Witam chyba złapałem trojana kernels64 Dodatkowo po wcisnienciu Ctrl Alt Del wyświetla mi się komunikat że Manager programów został zablokowany przez administratora i nie moge nic wyłączyc. oto log z Hijack z góry dziekuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 06:08:44, on 2005-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\kernels64.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\PROGRA~1\T-Media\MMHotKey.EXE

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

D:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\usrbridg.exe

D:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe

D:\DOCUME~1\Mistrz\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.4.10:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe D:\WINDOWS\system32\kernels64.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Peer2Mail Toolbar Helper - {4FB971C4-99FB-480d-BA3F-55B8263010FB} - D:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Peer2Mail Toolbar - {43F2A7F9-06F6-48a5-B0DC-8530BF29CE66} - D:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [KE9801] D:\PROGRA~1\T-Media\MMHotKey.EXE

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [system] D:\WINDOWS\system32\kernels64.exe

O4 - HKCU…\Run: [Free Download Manager] D:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: Druid: Download All Files - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\Druid.html

O8 - Extra context menu item: Druid: Download Highlighted Files - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\DruidHighLighted.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz na &Telefon - res://D:\Program Files\MTPlugin\MTSend.dll/Plugin

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Download - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\Druid.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Druid: Download All Files - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\Druid.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Druid Bar - {A6B25D86-CB76-44C1-8E35-328EE8F4BEF0} - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\DruidBar.dll

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.c … hcImpl.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: crauto - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: IrBridge User-Level Interface (USRBRIDG) - Extended Systems, Inc. - D:\WINDOWS\system32\usrbridg.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - D:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

w trybieawaryjnym usuń plik recznie a wpisy hijackiem

Dzięki usunołem juz kernels64.exe Ale chyba naściagało mi sie innych smieci i w dalszym ciagu nie wiem jak odblokować Manager zadań grzebałem w rejestrze i w narzedziach administracyjnych i nie mogłem znależc żadnych opcji Wiec do wyłączenia procesow użyłem innego programu:-( Dodaje Loga z Hijacka i jesli można prosze o ponowne sprawdzenie Pozdrawiam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 06:40:45, on 2006-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\PROGRA~1\T-Media\MMHotKey.EXE

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\WINDOWS\sysldr32.exe

D:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\usrbridg.exe

D:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe

D:\DOCUME~1\Mistrz\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.4.10:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Peer2Mail Toolbar Helper - {4FB971C4-99FB-480d-BA3F-55B8263010FB} - D:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Peer2Mail Toolbar - {43F2A7F9-06F6-48a5-B0DC-8530BF29CE66} - D:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [KE9801] D:\PROGRA~1\T-Media\MMHotKey.EXE

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [systemLoader] D:\WINDOWS\sysldr32.exe

O4 - HKCU…\Run: [Free Download Manager] D:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [aupd] D:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

O8 - Extra context menu item: Druid: Download All Files - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\Druid.html

O8 - Extra context menu item: Druid: Download Highlighted Files - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\DruidHighLighted.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz na &Telefon - res://D:\Program Files\MTPlugin\MTSend.dll/Plugin

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Download - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\Druid.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Druid: Download All Files - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\Druid.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Druid Bar - {A6B25D86-CB76-44C1-8E35-328EE8F4BEF0} - D:\Program Files\XemiComputers\Download Druid\DruidBar.dll

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.c … hcImpl.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: crauto - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: IrBridge User-Level Interface (USRBRIDG) - Extended Systems, Inc. - D:\WINDOWS\system32\usrbridg.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - D:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

do usunięcia

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą TASKMG.REG

Plik podwójnie klikasz i potwierdzasz.

Daj log z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989

EDIT -o i git chłopaki

Gutek2222 a co z tym??

Zaznacz w hijack i fixed a później recznie z dysku oczywiście wszystko w trybie awaryjnym.

Jednak poczekaj na opinię Gutka2222 lub kacz2n.

To też syf:

O ile dobrze znlazłem to nazywa się: W32.HLLW.Gaobot

Czyli w kosmos z tym plikiem

Zaznacz w hijack i fixed a później recznie z dysku oczywiście wszystko w trybie awaryjnym.