Proszę o sprawdzenie loga!


(Maly Lotnik) #1

Proszę Was o sprawdzenie mojego loga. Wydaje mi się, że coś jest nie tak bo od jakiegoś czasu przy starcie systemu pojawiają mi się jakieś 3 bardzo dziwne błędy :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:29:07, on 2006-01-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

d:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\apvxdwin.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\Lotnik\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.485\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - d:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

Z góry bardzo dziękuje !


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Maly Lotnik) #3

Teraz mi już żaden błąd przy starcie systemu nie wyskakuje :smiley: , ale dla pewności daje loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:55:11, on 2006-01-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

d:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\avciman.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\psimreal.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\DOCUME~1\Lotnik\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.671\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - d:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

Z góry WIELKIE dzięki 8)


(Gutek) #4

Jest Ok