Proszę o sprawdzenie loga


(Atebe) #1

:o

o rany ale mi zaśmieciło kompa, ściągnąłem Hijet , zrobiłem LOGa i co dalej …Boże chroń królową -----ale ona ma informatyków

:twisted:

zerknie mi ktoś na ten bałagan , będe wdzięczny , otwierają się samoczynnie nowe okna w Przeglądarce

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:30:30, on 2006-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

C:\WINDOWS\Dit.exe

C:\Program Files\USBToolbox\Res.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\DitExp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\Rar$EX02.781\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.0.3:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [USB Storage Toolbox] C:\Program Files\USBToolbox\Res.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [easyCALL] C:\Program Files\easyCALL\easyCALL.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15012/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/activex/EPUWALControl_v1-0-3-18.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - https://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscbase3401.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15012/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{62FA09A8-E33C-466D-BFA2-9E65B484DD3A}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A90322E4-9676-40CC-87E2-8A4A78325473}: NameServer = 192.168.0.1

O20 - Winlogon Notify: MCD - C:\WINDOWS\system32\h40qled51h0.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: msupdate - C:\WINDOWS\SYSTEM32\msupdate32.dll

O20 - Winlogon Notify: Reliability - C:\WINDOWS\system32\hrjo0513e.dll

O20 - Winlogon Notify: SMDEn - C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: Telephony - C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

i tyle


(Kacz2n) #2

Startuj w trybie awaryjnym (F8 przy włączaniu komputera).

W hijacku zaznacz i naciśnij fix checked:

Plik na czerwono z dysku usuń.

Ściągnij sobie l2mfix. Uruchom plik l2mfix.bat i wykonaj log z opcji 1, wklej ten log na forum


(Atebe) #3

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=""

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

“Logoff”=“ChainWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Logoff”=“CryptnetWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

“DLLName”=“cscdll.dll”

“Logon”=“WinlogonLogonEvent”

“Logoff”=“WinlogonLogoffEvent”

“ScreenSaver”=“WinlogonScreenSaverEvent”

“Startup”=“WinlogonStartupEvent”

“Shutdown”=“WinlogonShutdownEvent”

“StartShell”=“WinlogonStartShellEvent”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\MediaContentIndex]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\m2julc191f.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“SCardStartCertProp”

“Logoff”=“SCardStopCertProp”

“Lock”=“SCardSuspendCertProp”

“Unlock”=“SCardResumeCertProp”

“Enabled”=dword:00000001

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“StartShell”=“SchedStartShell”

“Logoff”=“SchedEventLogOff”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

“Logoff”=“WLEventLogoff”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

“DllName”=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

“DLLName”=“WlNotify.dll”

“Lock”=“SensLockEvent”

“Logon”=“SensLogonEvent”

“Logoff”=“SensLogoffEvent”

“Safe”=dword:00000001

“MaxWait”=dword:00000258

“StartScreenSaver”=“SensStartScreenSaverEvent”

“StopScreenSaver”=“SensStopScreenSaverEvent”

“Startup”=“SensStartupEvent”

“Shutdown”=“SensShutdownEvent”

“StartShell”=“SensStartShellEvent”

“PostShell”=“SensPostShellEvent”

“Disconnect”=“SensDisconnectEvent”

“Reconnect”=“SensReconnectEvent”

“Unlock”=“SensUnlockEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SMDEn]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Telephony]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“Logoff”=“TSEventLogoff”

“Logon”=“TSEventLogon”

“PostShell”=“TSEventPostShell”

“Shutdown”=“TSEventShutdown”

“StartShell”=“TSEventStartShell”

“Startup”=“TSEventStartup”

“MaxWait”=dword:00000258

“Reconnect”=“TSEventReconnect”

“Disconnect”=“TSEventDisconnect”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“RegisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Logoff”=“UnregisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“{6E8479E6-AD2F-E772-0A69-2F2B6860813F}”=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{00022613-0000-0000-C000-000000000046}”=“Karta waciwoci pliku multimedialnego”

“{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}”=“ZarzĄdzanie skanerem ICM”

“{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}”=“Strona zabezpieczeä NTFS”

“{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}”=“Strona waciwoci OLE Docfile”

“{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}”=“PlusPack CPL Extension”

“{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL karty graficznej”

“{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL monitora wywietlania”

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania”

“{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}”=“Strona zabezpieczeä usugi DS”

“{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”=“Strona zgodnoci”

“{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”=“Program obsugi danych wycinkowych powoki”

“{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}”=“Rozszerzenie Disc Copy”

“{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network”

“{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie monitorem ICM”

“{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM”

“{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}”=“Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w”

“{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}”=“Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web”

“{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}”=“Disk Quota UI”

“{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}”=“Menu kontekstowe szyfrowania”

“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”=“Akt˘wka”

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}”=“Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

“{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}”=“Fonts”

“{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}”=“Profil ICC”

“{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}”=“Strona zabezpieczeä drukarek”

“{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}”=“Display TroubleShoot CPL Extension”

“{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto PKO”

“{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto Sign”

“{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}”=“Remote Sessions CPL Extension”

“{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}”=“Auto Update Property Sheet Extension”

“{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}”=“Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows”

“{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}”=“Microsoft Data Link”

“{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Icon Handler”

“{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Shell Extension”

“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”=“Zaplanowane zadania”

“{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}”=“Pasek zadaä i menu Start”

“{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Wyszukaj”

“{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Uruchom…”

“{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Internet”

“{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“E-mail”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}”=“Czcionki”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}”=“Narz©dzia administracyjne”

“{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}”=“Audio Media Properties Handler”

“{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}”=“Video Media Properties Handler”

“{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}”=“Wav Properties Handler”

“{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}”=“Avi Properties Handler”

“{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}”=“Midi Properties Handler”

“{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”=“Video Thumbnail Extractor”

“{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}”=“Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet”

“{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}”=“Stan pobierania”

“{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}”=“Folder powoki zwi©kszonej”

“{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}”=“Folder powoki zwi©kszonej 2”

“{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}”=“BandProxy”

“{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}”=“Pasek przeglĄdarki Microsoft”

“{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}”=“Pasek wyszukiwania”

“{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}”=“Pasek multimedi˘w”

“{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}”=“Wyszukiwanie w okienku”

“{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}”=“Wyszukiwanie w sieci Web”

“{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}”=“Narz©dzie opcji drzewa rejestru”

“{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}”="&Adres"

“{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}”=“Pole edycji adresu”

“{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Autouzupenianie Microsoft”

“{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Wyodr©bnianie obraz˘w Trident”

“{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania MRU”

“{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}”=“Niestandardowa lista autouzupeniania MRU”

“{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}”=“Dost©pny”

“{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}”=“Pasek podr©czny ledzenia”

“{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}”=“Analizator paska adresu”

“{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Lista autouzupeniania historii Microsoft”

“{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft”

“{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft”

“{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Menu witryny paska powoki”

“{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}”=“Shell DeskBarApp”

“{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Pasek pulpitu powoki”

“{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Shell Rebar BandSite”

“{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}”=“Pomoc dla uľytkownika”

“{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}”=“Globalne ustawienia folder˘w”

“{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Favorites Band”

“{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}”=“Shell Automation Inproc Service”

“{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}”=“Shell DocObject Viewer”

“{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}”=“Microsoft Browser Architecture”

“{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}”=“InternetShortcut”

“{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}”=“Microsoft Url History Service”

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}”=“Historia”

“{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}”=“Microsoft Url Search Hook”

“{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Ekran powitalny pakietu IE4”

“{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}”=“CDF Extension Copy Hook”

“{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}”=“ISFBand OC”

“{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}”=“Search Assistant OC”

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}”=“Internet”

“{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}”=“Internet Name Space”

“{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Pasek eksploratora”

“{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}”=“Folder pami©ci podr©cznej ActiveX”

“{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheck”

“{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“Subscription Mgr”

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}”=“Folder subskrypcji”

“{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheckWebCrawler”

“{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}”=“WebCheckChannelAgent”

“{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}”=“TrayAgent”

“{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}”=“Code Download Agent”

“{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“ConnectionAgent”

“{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}”=“PostAgent”

“{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}”=“WebCheck SyncMgr Handler”

“{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}”=“Menedľer aplikacji powoki”

“{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}”=“Wyliczanie zainstalowanych aplikacji”

“{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}”=“Publikator aplikacji Darwin”

“{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}”=“Shell Image Verbs”

“{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}”=“Shell Image Data Factory”

“{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}”=“GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w”

“{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}”=“Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)”

“{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}”=“Wyodr©bnianie miniatur HTML”

“{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}”=“Shell Image Property Handler”

“{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}”=“Kreator publikacji w sieci Web”

“{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}”=“Zamawianie odbitek w sieci Web”

“{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}”=“Obiekt powoki kreatora publikacji”

“{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}”=“Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport”

“{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}”=“Konta uľytkownik˘w”

“{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}”=“Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler”

“{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}”=“Compressed (zipped) Folder SendTo Target”

“{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}”=“Plik kanau”

“{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}”=“Skr˘t kanau”

“{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}”=“Obiekt obsugi kanau”

“{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}”=“Channel Menu”

“{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}”=“Channel Properties”

“{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}”=“FTP Folders Webview”

“{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}”=“Microsoft DocProp Shell Ext”

“{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}”=“Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control”

“{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}”=“Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control”

“{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}”=“Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control”

“{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}”=“Microsoft DocProp Inplace Calendar Control”

“{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}”=“Microsoft DocProp Inplace Time Control”

“{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}”=“Directory Query UI”

“{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}”=“Shell properties for a DS object”

“{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}”=“Directory Object Find”

“{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}”=“Directory Start/Search Find”

“{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}”=“Directory Property UI”

“{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}”=“Directory Context Menu Verbs”

“{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Copy Hook”

“{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Drop Target”

“{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}”=“MyDocs Properties”

“{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}”=“Offline Files Menu”

“{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}”=“Offline Files Folder Options”

“{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}”=“Folder plik˘w trybu offline”

“{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}”=“Microsoft Agent Character Property Sheet Handler”

“{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}”=“DfsShell”

“{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”="%DESC_PublishDropTarget%"

“{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}”=“MMC Icon Handler”

“{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}”=".CAB file viewer"

“{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}”="&Do os˘b…"

“{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}”=“Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler”

“{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}”=“Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler”

“{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}”=“Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler”

“{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Set Program Access and Defaults”

“{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}”=“Previous Versions Property Page”

“{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}”=“Previous Versions”

“{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}”=“Extensions Manager Folder”

“{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}”=“Fusion Cache”

“{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}”=“Portable Media Devices”

“{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}”=“Portable Media Devices Menu”

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”=“WinRAR shell extension”

“{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}”=“Uniwersalne urzĄdzenia Plug and Play”

“{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}”=“Shell Search Band”

“{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}”=""

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}”=“NvCpl DesktopContext Class”

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}”=“Play on my TV helper”

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}”=“Desktop Explorer”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}”=“Desktop Explorer Menu”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}”=“nView Desktop Context Menu”

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\wznscard.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\dfquery.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

browsela.dll Tue 2005-12-27 8:44:36 A… 67 104 65,53 K

browseui.dll Thu 2005-11-24 1:39:20 A… 1 022 464 998,50 K

cdfview.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 151 552 148,00 K

danim.dll Sat 2005-11-05 4:18:02 A… 1 055 744 1,00 M

dfquery.dll Thu 2006-01-05 10:00:30 …S.R 235 877 230,35 K

dn8u01~1.dll Sat 2005-12-31 16:04:48 …S.R 234 253 228,76 K

dxtrans.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 205 312 200,50 K

esent.dll Thu 2005-10-20 23:30:54 A… 1 092 608 1,04 M

extmgr.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 55 808 54,50 K

f2l0lc~1.dll Wed 2006-01-04 14:42:26 …S.R 235 877 230,35 K

fp0203~1.dll Thu 2006-01-05 10:00:28 …S.R 236 080 230,55 K

h82oli~1.dll Mon 2006-01-02 13:01:50 …S.R 234 239 228,75 K

hr8q05~1.dll Tue 2006-01-03 7:55:30 …S.R 235 877 230,35 K

hrl205~1.dll Tue 2006-01-03 17:25:16 …S.R 235 877 230,35 K

iaencode.dll Sat 2005-12-31 18:14:18 …S.R 235 877 230,35 K

iepeers.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 251 392 245,50 K

inseng.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 96 768 94,50 K

irnql5~1.dll Wed 2005-12-28 20:25:08 …S.R 235 827 230,30 K

iwdkcs32.dll Sat 2005-12-31 14:05:06 …S.R 235 961 230,43 K

jt8407~1.dll Wed 2005-12-28 20:25:14 …S.R 234 432 228,94 K

m2julc~1.dll Thu 2006-01-05 7:36:52 …S.R 235 877 230,35 K

m8ls0i~1.dll Tue 2006-01-03 20:00:52 …S.R 235 877 230,35 K

mshtml.dll Thu 2005-11-24 1:39:22 A… 3 013 632 2,87 M

mshtmled.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 448 512 438,00 K

msrating.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 146 432 143,00 K

mstime.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 530 944 518,50 K

msupda~1.dll Mon 2005-12-26 21:39:26 A… 36 864 36,00 K

msupda~2.dll Wed 2005-12-28 19:00:18 A… 473 088 462,00 K

nv4_disp.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 3 955 456 3,77 M

nvapi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 110 592 108,00 K

nvcod.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 35 840 35,00 K

nvcodins.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 35 840 35,00 K

nvcpl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 7 311 360 6,97 M

nvhwvid.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 573 440 560,00 K

nview.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 1 466 368 1,40 M

nvmccs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 229 376 224,00 K

nvmccsrs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 45 056 44,00 K

nvmctray.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 86 016 84,00 K

nvnt4cpl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 286 720 280,00 K

nvoglnt.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 5 402 624 5,15 M

nvrsar.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvrscs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 241 664 236,00 K

nvrsda.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 245 760 240,00 K

nvrsde.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 270 336 264,00 K

nvrsel.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 274 432 268,00 K

nvrseng.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 241 664 236,00 K

nvrses.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 274 432 268,00 K

nvrsesm.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsfi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 241 664 236,00 K

nvrsfr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 278 528 272,00 K

nvrshe.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvrshu.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 253 952 248,00 K

nvrsit.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 274 432 268,00 K

nvrsja.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 258 048 252,00 K

nvrsko.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 253 952 248,00 K

nvrsnl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsno.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrspl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrspt.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsptb.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 262 144 256,00 K

nvrsru.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 262 144 256,00 K

nvrssk.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrssl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrssv.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 245 760 240,00 K

nvrstr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrszhc.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 217 088 212,00 K

nvrszht.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 118 784 116,00 K

nvshell.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 466 944 456,00 K

nvwddi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 81 920 80,00 K

nvwdmcpl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 1 662 976 1,59 M

nvwimg.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 1 019 904 996,00 K

nvwrsar.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 282 624 276,00 K

nvwrscs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 286 720 280,00 K

nvwrsda.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrsde.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 311 296 304,00 K

nvwrsel.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 335 872 328,00 K

nvwrseng.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 286 720 280,00 K

nvwrses.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 335 872 328,00 K

nvwrsesm.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 327 680 320,00 K

nvwrsfi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrsfr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 327 680 320,00 K

nvwrshe.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 278 528 272,00 K

nvwrshu.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 315 392 308,00 K

nvwrsit.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 323 584 316,00 K

nvwrsja.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 212 992 208,00 K

nvwrsko.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 196 608 192,00 K

nvwrsnl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvwrsno.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 299 008 292,00 K

nvwrspl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrspt.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 323 584 316,00 K

nvwrsptb.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvwrsru.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 315 392 308,00 K

nvwrssk.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 299 008 292,00 K

nvwrssl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrssv.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrstr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrszhc.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 163 840 160,00 K

nvwrszht.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 167 936 164,00 K

pngfilt.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 39 424 38,50 K

shdocvw.dll Thu 2005-12-01 4:34:28 A… 1 492 480 1,42 M

shlwapi.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A… 473 600 462,50 K

spmsg.dll Thu 2005-10-13 0:21:28 … 16 096 15,72 K

urlmon.dll Sat 2005-11-05 4:18:08 A… 605 184 591,00 K

wfvemsp.dll Sun 2006-01-01 8:52:28 …S.R 234 239 228,75 K

wininet.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A… 660 992 645,50 K

105 items found: 105 files (14 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 52 727 722 bytes 50,28 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: 30DE-1240

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-01-05 10:00 235˙877 dfquery.dll

2006-01-05 10:00 236˙080 fp0203doe.dll

2006-01-05 07:36 235˙877 m2julc191f.dll

2006-01-04 14:42 235˙877 f2l0lc3m1f.dll

2006-01-03 20:00 235˙877 m8ls0i37e8.dll

2006-01-03 17:25 235˙877 hrl2053oe.dll

2006-01-03 07:55 235˙877 hr8q05l5e.dll

2006-01-02 19:36

2006-01-02 13:01 234˙239 h82olif3182.dll

2006-01-01 08:52 234˙239 wFvemsp.dll

2005-12-31 18:14 235˙877 iaencode.dll

2005-12-31 16:04 234˙253 dn8u01l9e.dll

2005-12-31 14:05 235˙961 iwdkcs32.dll

2005-12-28 20:25 234˙432 jt8407lqe.dll

2005-12-28 20:25 235˙827 irnql5551.dll

2005-05-23 16:37

14 plik(˘w) 3˙296˙170 bajt˘w

2 katalog(˘w) 6˙148˙599˙808 bajt˘w wolnych

a i tak cholery wyskakują te okienka

Złączono Posta : 05.01.2006 (Czw) 10:20

i narozrabiało …

L2mfix 010406

Creating Account.

Polecenie zostao wykonane pomylnie.

Adding Administrative privleges.

Checking for L2MFix account(0=no 1=yes):

1

Granting SeDebugPrivilege to L2MFIX … successful

Running From:

C:\WINDOWS\system32

Killing Processes!

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 524 ‘smss.exe’

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 616 ‘winlogon.exe’

Killing PID 616 ‘winlogon.exe’

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 2116 ‘explorer.exe’

Killing PID 2116 ‘explorer.exe’

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03

Copyright© 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org

Killing PID 492 ‘rundll32.exe’

Killing PID 2668 ‘rundll32.exe’

Restoring Sedebugprivilege:

Granting SeDebugPrivilege to Administratorzy … successful

Scanning First Pass. Please Wait!

First Pass Completed

Second Pass Scanning

Second pass Completed!

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Liczba skopiowanych plik˘w: 1.

Deleting: C:\WINDOWS\system32\dfquery.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\dfquery.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\dn8u01l9e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\dn8u01l9e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\f2l0lc3m1f.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\f2l0lc3m1f.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\fp0203doe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\fp0203doe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\h82olif3182.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\h82olif3182.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hr8q05l5e.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hr8q05l5e.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\hrl2053oe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\hrl2053oe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\iaencode.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\iaencode.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\irnql5551.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\irnql5551.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\iwdkcs32.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\iwdkcs32.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\jt8407lqe.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\jt8407lqe.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\m2julc191f.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\m2julc191f.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\m8ls0i37e8.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\m8ls0i37e8.dll

Deleting: C:\WINDOWS\system32\wFvemsp.dll

Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\wFvemsp.dll

msg11?.dll

Liczba skopiowanych plik˘w: 0.

Restoring Windows Update Certificates.:

The following Is the Current Export of the Winlogon notify key:

****************************************************************************

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

“Logoff”=“ChainWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Logoff”=“CryptnetWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

“DLLName”=“cscdll.dll”

“Logon”=“WinlogonLogonEvent”

“Logoff”=“WinlogonLogoffEvent”

“ScreenSaver”=“WinlogonScreenSaverEvent”

“Startup”=“WinlogonStartupEvent”

“Shutdown”=“WinlogonShutdownEvent”

“StartShell”=“WinlogonStartShellEvent”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\MediaContentIndex]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\m2julc191f.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“SCardStartCertProp”

“Logoff”=“SCardStopCertProp”

“Lock”=“SCardSuspendCertProp”

“Unlock”=“SCardResumeCertProp”

“Enabled”=dword:00000001

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“StartShell”=“SchedStartShell”

“Logoff”=“SchedEventLogOff”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

“Logoff”=“WLEventLogoff”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

“DllName”=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

“DLLName”=“WlNotify.dll”

“Lock”=“SensLockEvent”

“Logon”=“SensLogonEvent”

“Logoff”=“SensLogoffEvent”

“Safe”=dword:00000001

“MaxWait”=dword:00000258

“StartScreenSaver”=“SensStartScreenSaverEvent”

“StopScreenSaver”=“SensStopScreenSaverEvent”

“Startup”=“SensStartupEvent”

“Shutdown”=“SensShutdownEvent”

“StartShell”=“SensStartShellEvent”

“PostShell”=“SensPostShellEvent”

“Disconnect”=“SensDisconnectEvent”

“Reconnect”=“SensReconnectEvent”

“Unlock”=“SensUnlockEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SMDEn]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Telephony]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“Logoff”=“TSEventLogoff”

“Logon”=“TSEventLogon”

“PostShell”=“TSEventPostShell”

“Shutdown”=“TSEventShutdown”

“StartShell”=“TSEventStartShell”

“Startup”=“TSEventStartup”

“MaxWait”=dword:00000258

“Reconnect”=“TSEventReconnect”

“Disconnect”=“TSEventDisconnect”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“RegisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Logoff”=“UnregisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

The following are the files found:

****************************************************************************

C:\WINDOWS\system32\dfquery.dll

C:\WINDOWS\system32\dn8u01l9e.dll

C:\WINDOWS\system32\f2l0lc3m1f.dll

C:\WINDOWS\system32\fp0203doe.dll

C:\WINDOWS\system32\h82olif3182.dll

C:\WINDOWS\system32\hr8q05l5e.dll

C:\WINDOWS\system32\hrl2053oe.dll

C:\WINDOWS\system32\iaencode.dll

C:\WINDOWS\system32\irnql5551.dll

C:\WINDOWS\system32\iwdkcs32.dll

C:\WINDOWS\system32\jt8407lqe.dll

C:\WINDOWS\system32\m2julc191f.dll

C:\WINDOWS\system32\m8ls0i37e8.dll

C:\WINDOWS\system32\wFvemsp.dll

Registry Entries that were Deleted:

Please verify that the listing looks ok.

If there was something deleted wrongly there are backups in the backreg folder.

****************************************************************************

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\dfquery.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}”=-

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981}]

REGEDIT4

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“SV1”=""

****************************************************************************

Desktop.ini Contents:

****************************************************************************

****************************************************************************

Checking for L2MFix account(0=no 1=yes):

0

Zipping up files for submission:

adding: dlls/dfquery.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/dn8u01l9e.dll (164 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/f2l0lc3m1f.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/fp0203doe.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/h82olif3182.dll (164 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/hr8q05l5e.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/hrl2053oe.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/iaencode.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/irnql5551.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/iwdkcs32.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/jt8407lqe.dll (164 bytes security) (deflated 4%)

adding: dlls/m2julc191f.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/m8ls0i37e8.dll (164 bytes security) (deflated 5%)

adding: dlls/wFvemsp.dll (164 bytes security) (deflated 4%)

adding: backregs/89BF839F-DCE4-485F-A2AF-FF9C6D0EC981.reg (212 bytes security) (deflated 70%)

adding: backregs/notibac.reg (164 bytes security) (deflated 88%)

adding: backregs/shell.reg (164 bytes security) (deflated 73%)

wyglada na to że już chyba dobrze ?


(Kacz2n) #4

Wklej teraz jeszcze raz log z opcji 1.


(Atebe) #5

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

“Logoff”=“ChainWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Logoff”=“CryptnetWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

“DLLName”=“cscdll.dll”

“Logon”=“WinlogonLogonEvent”

“Logoff”=“WinlogonLogoffEvent”

“ScreenSaver”=“WinlogonScreenSaverEvent”

“Startup”=“WinlogonStartupEvent”

“Shutdown”=“WinlogonShutdownEvent”

“StartShell”=“WinlogonStartShellEvent”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\MediaContentIndex]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\m2julc191f.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“SCardStartCertProp”

“Logoff”=“SCardStopCertProp”

“Lock”=“SCardSuspendCertProp”

“Unlock”=“SCardResumeCertProp”

“Enabled”=dword:00000001

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“StartShell”=“SchedStartShell”

“Logoff”=“SchedEventLogOff”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

“Logoff”=“WLEventLogoff”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

“DllName”=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

“DLLName”=“WlNotify.dll”

“Lock”=“SensLockEvent”

“Logon”=“SensLogonEvent”

“Logoff”=“SensLogoffEvent”

“Safe”=dword:00000001

“MaxWait”=dword:00000258

“StartScreenSaver”=“SensStartScreenSaverEvent”

“StopScreenSaver”=“SensStopScreenSaverEvent”

“Startup”=“SensStartupEvent”

“Shutdown”=“SensShutdownEvent”

“StartShell”=“SensStartShellEvent”

“PostShell”=“SensPostShellEvent”

“Disconnect”=“SensDisconnectEvent”

“Reconnect”=“SensReconnectEvent”

“Unlock”=“SensUnlockEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SMDEn]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Telephony]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\p0r40a9qed.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“Logoff”=“TSEventLogoff”

“Logon”=“TSEventLogon”

“PostShell”=“TSEventPostShell”

“Shutdown”=“TSEventShutdown”

“StartShell”=“TSEventStartShell”

“Startup”=“TSEventStartup”

“MaxWait”=dword:00000258

“Reconnect”=“TSEventReconnect”

“Disconnect”=“TSEventDisconnect”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“RegisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Logoff”=“UnregisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“SV1”=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{00022613-0000-0000-C000-000000000046}”=“Karta waciwoci pliku multimedialnego”

“{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}”=“ZarzĄdzanie skanerem ICM”

“{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}”=“Strona zabezpieczeä NTFS”

“{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}”=“Strona waciwoci OLE Docfile”

“{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}”=“PlusPack CPL Extension”

“{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL karty graficznej”

“{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL monitora wywietlania”

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania”

“{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}”=“Strona zabezpieczeä usugi DS”

“{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”=“Strona zgodnoci”

“{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”=“Program obsugi danych wycinkowych powoki”

“{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}”=“Rozszerzenie Disc Copy”

“{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network”

“{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie monitorem ICM”

“{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM”

“{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}”=“Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w”

“{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}”=“Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web”

“{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}”=“Disk Quota UI”

“{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}”=“Menu kontekstowe szyfrowania”

“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”=“Akt˘wka”

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}”=“Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

“{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}”=“Fonts”

“{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}”=“Profil ICC”

“{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}”=“Strona zabezpieczeä drukarek”

“{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}”=“Display TroubleShoot CPL Extension”

“{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto PKO”

“{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto Sign”

“{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}”=“Remote Sessions CPL Extension”

“{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}”=“Auto Update Property Sheet Extension”

“{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}”=“Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows”

“{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}”=“Microsoft Data Link”

“{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Icon Handler”

“{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Shell Extension”

“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”=“Zaplanowane zadania”

“{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}”=“Pasek zadaä i menu Start”

“{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Wyszukaj”

“{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Uruchom…”

“{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Internet”

“{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“E-mail”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}”=“Czcionki”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}”=“Narz©dzia administracyjne”

“{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}”=“Audio Media Properties Handler”

“{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}”=“Video Media Properties Handler”

“{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}”=“Wav Properties Handler”

“{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}”=“Avi Properties Handler”

“{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}”=“Midi Properties Handler”

“{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”=“Video Thumbnail Extractor”

“{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}”=“Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet”

“{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}”=“Stan pobierania”

“{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}”=“Folder powoki zwi©kszonej”

“{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}”=“Folder powoki zwi©kszonej 2”

“{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}”=“BandProxy”

“{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}”=“Pasek przeglĄdarki Microsoft”

“{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}”=“Pasek wyszukiwania”

“{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}”=“Pasek multimedi˘w”

“{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}”=“Wyszukiwanie w okienku”

“{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}”=“Wyszukiwanie w sieci Web”

“{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}”=“Narz©dzie opcji drzewa rejestru”

“{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}”="&Adres"

“{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}”=“Pole edycji adresu”

“{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Autouzupenianie Microsoft”

“{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Wyodr©bnianie obraz˘w Trident”

“{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania MRU”

“{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}”=“Niestandardowa lista autouzupeniania MRU”

“{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}”=“Dost©pny”

“{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}”=“Pasek podr©czny ledzenia”

“{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}”=“Analizator paska adresu”

“{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Lista autouzupeniania historii Microsoft”

“{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft”

“{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft”

“{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Menu witryny paska powoki”

“{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}”=“Shell DeskBarApp”

“{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Pasek pulpitu powoki”

“{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Shell Rebar BandSite”

“{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}”=“Pomoc dla uľytkownika”

“{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}”=“Globalne ustawienia folder˘w”

“{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Favorites Band”

“{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}”=“Shell Automation Inproc Service”

“{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}”=“Shell DocObject Viewer”

“{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}”=“Microsoft Browser Architecture”

“{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}”=“InternetShortcut”

“{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}”=“Microsoft Url History Service”

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}”=“Historia”

“{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}”=“Microsoft Url Search Hook”

“{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Ekran powitalny pakietu IE4”

“{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}”=“CDF Extension Copy Hook”

“{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}”=“ISFBand OC”

“{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}”=“Search Assistant OC”

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}”=“Internet”

“{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}”=“Internet Name Space”

“{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Pasek eksploratora”

“{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}”=“Folder pami©ci podr©cznej ActiveX”

“{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheck”

“{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“Subscription Mgr”

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}”=“Folder subskrypcji”

“{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheckWebCrawler”

“{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}”=“WebCheckChannelAgent”

“{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}”=“TrayAgent”

“{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}”=“Code Download Agent”

“{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“ConnectionAgent”

“{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}”=“PostAgent”

“{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}”=“WebCheck SyncMgr Handler”

“{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}”=“Menedľer aplikacji powoki”

“{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}”=“Wyliczanie zainstalowanych aplikacji”

“{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}”=“Publikator aplikacji Darwin”

“{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}”=“Shell Image Verbs”

“{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}”=“Shell Image Data Factory”

“{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}”=“GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w”

“{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}”=“Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)”

“{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}”=“Wyodr©bnianie miniatur HTML”

“{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}”=“Shell Image Property Handler”

“{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}”=“Kreator publikacji w sieci Web”

“{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}”=“Zamawianie odbitek w sieci Web”

“{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}”=“Obiekt powoki kreatora publikacji”

“{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}”=“Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport”

“{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}”=“Konta uľytkownik˘w”

“{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}”=“Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler”

“{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}”=“Compressed (zipped) Folder SendTo Target”

“{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}”=“Plik kanau”

“{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}”=“Skr˘t kanau”

“{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}”=“Obiekt obsugi kanau”

“{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}”=“Channel Menu”

“{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}”=“Channel Properties”

“{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}”=“FTP Folders Webview”

“{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}”=“Microsoft DocProp Shell Ext”

“{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}”=“Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control”

“{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}”=“Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control”

“{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}”=“Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control”

“{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}”=“Microsoft DocProp Inplace Calendar Control”

“{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}”=“Microsoft DocProp Inplace Time Control”

“{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}”=“Directory Query UI”

“{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}”=“Shell properties for a DS object”

“{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}”=“Directory Object Find”

“{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}”=“Directory Start/Search Find”

“{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}”=“Directory Property UI”

“{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}”=“Directory Context Menu Verbs”

“{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Copy Hook”

“{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Drop Target”

“{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}”=“MyDocs Properties”

“{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}”=“Offline Files Menu”

“{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}”=“Offline Files Folder Options”

“{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}”=“Folder plik˘w trybu offline”

“{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}”=“Microsoft Agent Character Property Sheet Handler”

“{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}”=“DfsShell”

“{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”="%DESC_PublishDropTarget%"

“{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}”=“MMC Icon Handler”

“{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}”=".CAB file viewer"

“{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}”="&Do os˘b…"

“{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}”=“Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler”

“{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}”=“Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler”

“{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}”=“Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler”

“{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Set Program Access and Defaults”

“{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}”=“Previous Versions Property Page”

“{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}”=“Previous Versions”

“{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}”=“Extensions Manager Folder”

“{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}”=“Fusion Cache”

“{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}”=“Portable Media Devices”

“{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}”=“Portable Media Devices Menu”

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”=“WinRAR shell extension”

“{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}”=“Uniwersalne urzĄdzenia Plug and Play”

“{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}”=“Shell Search Band”

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}”=“NvCpl DesktopContext Class”

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}”=“Play on my TV helper”

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}”=“Desktop Explorer”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}”=“Desktop Explorer Menu”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}”=“nView Desktop Context Menu”

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

browsela.dll Tue 2005-12-27 8:44:36 A… 67 104 65,53 K

browseui.dll Thu 2005-11-24 1:39:20 A… 1 022 464 998,50 K

cdfview.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 151 552 148,00 K

danim.dll Sat 2005-11-05 4:18:02 A… 1 055 744 1,00 M

dxtrans.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 205 312 200,50 K

esent.dll Thu 2005-10-20 23:30:54 A… 1 092 608 1,04 M

extmgr.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 55 808 54,50 K

iepeers.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 251 392 245,50 K

inseng.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A… 96 768 94,50 K

mshtml.dll Thu 2005-11-24 1:39:22 A… 3 013 632 2,87 M

mshtmled.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 448 512 438,00 K

msrating.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 146 432 143,00 K

mstime.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 530 944 518,50 K

msupda~1.dll Mon 2005-12-26 21:39:26 A… 36 864 36,00 K

msupda~2.dll Wed 2005-12-28 19:00:18 A… 473 088 462,00 K

nv4_disp.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 3 955 456 3,77 M

nvapi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 110 592 108,00 K

nvcod.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 35 840 35,00 K

nvcodins.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 35 840 35,00 K

nvcpl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 7 311 360 6,97 M

nvhwvid.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 573 440 560,00 K

nview.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 1 466 368 1,40 M

nvmccs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 229 376 224,00 K

nvmccsrs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 45 056 44,00 K

nvmctray.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 86 016 84,00 K

nvnt4cpl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 286 720 280,00 K

nvoglnt.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 5 402 624 5,15 M

nvrsar.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvrscs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 241 664 236,00 K

nvrsda.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 245 760 240,00 K

nvrsde.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 270 336 264,00 K

nvrsel.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 274 432 268,00 K

nvrseng.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 241 664 236,00 K

nvrses.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 274 432 268,00 K

nvrsesm.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsfi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 241 664 236,00 K

nvrsfr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 278 528 272,00 K

nvrshe.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvrshu.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 253 952 248,00 K

nvrsit.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 274 432 268,00 K

nvrsja.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 258 048 252,00 K

nvrsko.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 253 952 248,00 K

nvrsnl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsno.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrspl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrspt.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsptb.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 262 144 256,00 K

nvrsru.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 262 144 256,00 K

nvrssk.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrssl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrssv.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 245 760 240,00 K

nvrstr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 249 856 244,00 K

nvrszhc.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 217 088 212,00 K

nvrszht.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 118 784 116,00 K

nvshell.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 466 944 456,00 K

nvwddi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 81 920 80,00 K

nvwdmcpl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 1 662 976 1,59 M

nvwimg.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 1 019 904 996,00 K

nvwrsar.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 282 624 276,00 K

nvwrscs.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 286 720 280,00 K

nvwrsda.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrsde.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 311 296 304,00 K

nvwrsel.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 335 872 328,00 K

nvwrseng.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 286 720 280,00 K

nvwrses.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 335 872 328,00 K

nvwrsesm.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 327 680 320,00 K

nvwrsfi.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrsfr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 327 680 320,00 K

nvwrshe.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 278 528 272,00 K

nvwrshu.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 315 392 308,00 K

nvwrsit.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 323 584 316,00 K

nvwrsja.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 212 992 208,00 K

nvwrsko.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 196 608 192,00 K

nvwrsnl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvwrsno.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 299 008 292,00 K

nvwrspl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrspt.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 323 584 316,00 K

nvwrsptb.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 319 488 312,00 K

nvwrsru.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 315 392 308,00 K

nvwrssk.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 299 008 292,00 K

nvwrssl.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrssv.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrstr.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrszhc.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 163 840 160,00 K

nvwrszht.dll Sat 2005-12-10 3:06:00 A… 167 936 164,00 K

pngfilt.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A… 39 424 38,50 K

shdocvw.dll Thu 2005-12-01 4:34:28 A… 1 492 480 1,42 M

shlwapi.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A… 473 600 462,50 K

spmsg.dll Thu 2005-10-13 0:21:28 … 16 096 15,72 K

urlmon.dll Sat 2005-11-05 4:18:08 A… 605 184 591,00 K

wininet.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A… 660 992 645,50 K

91 items found: 91 files, 0 directories.

Total of file sizes: 49 431 552 bytes 47,14 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: 30DE-1240

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-01-02 19:36

2005-05-23 16:37

0 plik(˘w) 0 bajt˘w

2 katalog(˘w) 6˙102˙425˙600 bajt˘w wolnych


(Gutek) #6

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H p0r40a9qed.dll

ATTRIB -R-S-H m2julc191f.dll

DEL p0r40a9qed.dll

DEL m2julc191f.dll

EXIT

Daj log z silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989


(Atebe) #7

i jak przejść do trybu DOS-u na starcie aby podac te komendy


(Monczkin) #8

XP nie posiada DOS’a

Wkładasz płytę z XP i odpalasz kompa na nowo. Pojawi się możliwość uruchomienia Konsoli Odzyskiwania - wtedy wybierasz tę opcję i wpisujesz to co podał Gutek2222 - zresztą w linku, który zamieścił masz wszystko opisane :!: