Prosze o sprawdzenie loga!


(Czarny) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:09:01, on 2006-01-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\kernels64.exe

C:\WINDOWS\System32\vxh8jkdq1.exe

C:\WINDOWS\System32\vxh8jkdq2.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\split1.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\vxgame2.exe

C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\System32\qvxgamet2.exe

C:\WINDOWS\System32\qvxgamet4.exe

C:\DOCUME~1\Paulina\USTAWI~1\Temp\dmx2.tmp

C:\WINDOWS\inet20001\winlogon.exe

C:\WINDOWS\inet20001\mm4.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\sysc.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\System32\sachostc.exe

C:\WINDOWS\System32\intell32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\sachosts.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinHound\WinHound.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\DOCUME~1\Paulina\USTAWI~1\Temp\Rar$EX30.634\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\DOCUME~1\Paulina\USTAWI~1\Temp\Rar$EX34.813\Hijack


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\kernels64.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20001\winlogon.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - C:\WINDOWS\inet20001\3.00.13.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\System32\kernels64.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\priva.exe internat.dll,LoadMouseCarpetProfile

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20001\winlogo

O4 - HKLM\..\Run: [SystemLoader] C:\WINDOWS\sysldr32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BatSrv] C:\WINDOWS\batserv2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HostSrv] C:\WINDOWS\sachostx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WINDOWS\System32\intell32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinHound] C:\Program Files\WinHound\WinHound.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20001\winlogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Start.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft E

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res/C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff