Proszę o sprawdzenie loga

To moj log. Jka by ktos mogl, to niech sprawdzi… Proszę…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:48:39, on 2006-01-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6Play.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

d:\Program Files\Virtual CD v6\System\VC6Tray.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

D:\Program Files\NET Traffic Meter\NET Traffic Meter.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\GetRight\getright.exe

D:\Program Files\GetRight\getright.exe

d:\Program Files\PowerArchiver\POWERARC.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\M@rco\USTAWI~1\Temp\_PA10\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\5.bin\MWSSRCAS.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00005.exe"

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\5.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\5.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {23DA15A7-9A9A-45E6-984B-1D877CA5C99D} - C:\WINDOWS\system32\msnetocj.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - D:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\5.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] E:\vcd\Warcraft III PL\LANChat.exe /q

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] d:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VC6Player] C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6Play.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] d:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00005.exe"

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZN

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{574D5C71-B099-4F6C-8EAD-B4FC57D81454}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{574D5C71-B099-4F6C-8EAD-B4FC57D81454}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WB - D:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Virtual CD v6 Management Service (VC6SecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i folder, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Hey Gutek!! Nie mam zakładki przywracanie systemu w System! !!

Kolejne punkty :wink:

Ej sorry, mam pytanie. Czy formatka by zapobiegla tym wirusom, czy to nie wystarczy? naprawde nie mam ochoty zostawiac na noc kompa, zeby przeskanowal sie… Ja mam 160000 plików. minela godzina a mam 5%… zreszta i tak mialem formatowac dysk, bo mam za duzo upakowane tegow w rejestrze i takie tam…

No to zrób tak ściągnij Ewido

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo … 16762.html i zrób update i przeskanuj on jest szybki

To log po przeskanowaniu kompa programem Ewido i po jego zrestartowaniu. Co sadzicie eksperci?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:00:06, on 2006-01-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

d:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6Play.exe

D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

d:\Program Files\Virtual CD v6\System\VC6Tray.exe

d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\M@rco\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - D:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] E:\vcd\Warcraft III PL\LANChat.exe /q

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] d:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VC6Player] C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6Play.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] d:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: WB - D:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - d:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Virtual CD v6 Management Service (VC6SecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe

Czysto :wink: