Proszę o sprawdzenie loga


(dassem) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:06:51, on 2006-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\windows\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\windows\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ACD Systems\ImageFox\ImageFox.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Launcher\TaskGuide\updtray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Inne\programy\prOxy\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\windows\regedit /s C:\pav.reg,C:\windows\System32\pavdr.exe,C:\windows\System32\userinit.exe,

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Creative Launcher] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Launcher\CTLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [kzilqdez] C:\WINDOWS\kzilqdez.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [enewsletterpro] C:\windows\enewsletterpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [drsmartloadb] c:\\drsmartloadb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ImageFox.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_23.cab

O20 - Winlogon Notify: Explorer - C:\WINDOWS\system32\f42m0ef1eh2.dll (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Windows Logon Process Service (MSWinLogonProcService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlogon.exe" -service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\System32\nvsvc32.exe

(Gutek) #2

Nie podpinaj się

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Windows Logon Process Service

 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki i folder, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zobacz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(dassem) #3

Mam małe problemy mógłbys sie odezwać na gg 1555355


(Gutek) #4

Na gg nie udzielam informacji opisz na forum - jak dojade do Niemiec odpowiem


(dassem) #5

wrote: Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Windows Logon Process Service . Nie da się wyłączyc moge tylko uruchomic jak juz uruchamiam to wyskakuje NIE MOZNA ODNALEŹĆ OKREŚLONEGO PLIKU ?!


(Gutek) #6

Opócz tego coś zrobiłęś? Nowe log-i z hijacka i Silenta -

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989


(dassem) #7

nic nierobilem, a moge WINDOWS LOGO PROCESS SERVICE wyłaczyc poprzez [wlaściwości>>typ uruchomienia i dać wyłączony?] bo teraz jest automatyczny typ uruchomienia. To co wczoraj napisales jak mam postępowac to jest jakies ryzyko utracenia danych z dysku?!


(Kacz2n) #8

Raczej nie ma.


(dassem) #9

jeszcze jak uruchamiam kompa to wyskakuje okienko SYSTEM WINDOWS NIE MOZE ODNALEŹĆ PLIKU "C:\WINDOWS\INET20003\SERVICES.EXE" jak sie tego badziewia pozbyc...


(Kacz2n) #10

Daj log z hijackthis.


(dassem) #11

moje logo jest na 1 stronie


(Kacz2n) #12

napewno się nic nie zmieniło?


(dassem) #13

zaraz wrzuce logo, przeskanowalem tym co podales "ewido security suite " i 115 plikow usunelo;

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 16:44

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:46:53, on 2006-01-14

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\windows\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\windows\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ACD Systems\ImageFox\ImageFox.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Launcher\TaskGuide\updtray.exe

C:\windows\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Inne\programy\prOxy\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20003\services.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\windows\regedit /s C:\pav.reg,C:\windows\System32\pavdr.exe,C:\windows\System32\userinit.exe,

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Creative Launcher] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Launcher\CTLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [kzilqdez] C:\WINDOWS\kzilqdez.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [enewsletterpro] C:\windows\enewsletterpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [drsmartloadb] c:\\drsmartloadb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ImageFox.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_23.cab

O20 - Winlogon Notify: Explorer - C:\WINDOWS\system32\f42m0ef1eh2.dll (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: Windows Logon Process Service (MSWinLogonProcService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlogon.exe" -service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #14

dassem nie podpinaj sie pod kogos tematy, tylko zakładaj własne :?

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Windows Logon Process Service następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz MSWinLogonProcService => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(dassem) #15

jak daje NOWY TEMAT to pisze że forum nieistnieje, wiec moge tylko odpowiadać

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 17:34

NIE da sie zatrzymać i wyłączyć procesu Windows Logon Process Service a zaś jak daje uruchom [tylko to moge zrobic] to WYSKAKUJE ZE NIE DA SIE ZNALEŹĆ OKREŚLONEGO pliku

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 18:00

juz dalem nowy temat sry niewiedzialem


(Kuz5) #16

Klikasz praym myszki, nastepnie Właściwości w zakładce Ogólne poniżej w "Stan Uruchomiena" klikasz zatrzymaj a nastepnie wyżej "Typ Uruchomienia" ma być ustawiony na Wyłączony (patrz obrazek niżej)

mamamamaa2uy.jpg


(dassem) #17

i jak to zrobie wszystkie procesy [wyl.przywracanie systemu] mam ustawic jak byly wczesniej tak?

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 21:44

CYTAT:[te biale ramki to wszystkie mam wpisy usunac ? - bo tak zrobilem i moj log wyglada tak teraz

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 21:44

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:47:12, on 2006-01-14

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\windows\System32\devldr32.exe

C:\windows\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Launcher\TaskGuide\updtray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\windows\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ACD Systems\ImageFox\ImageFox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Inne\programy\prOxy\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Creative Launcher] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Launcher\CTLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ImageFox.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_23.cab

O20 - Winlogon Notify: Explorer - C:\WINDOWS\system32\f42m0ef1eh2.dll (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\System32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 21:45

ale dalej Ad-aware wykrywa mi hijack brovser


(Kuz5) #18

Ciachnij:

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(dassem) #19

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 22:09

teraz dobrze????? Aha i jak uruchamiam kompa to PISZE "nieprawidłowy plik BOOT.INI rozruch c:\Windows: i juz sie normalnie laduje XP jak sie pozbyc tego komunikatu

Wogóle dziekuje za uwage :slight_smile:


(Kacz2n) #20

dassem Czy ty to w końcu zrobisz?