Prosze o sprawdzenie loga!


(Renia@) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 22:09:58, on 06-01-15 

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL 

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk 

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE 

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE 

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL\PERSFW.EXE 

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE 

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE 

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE 

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE 

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE 

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE 

C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE 

C:\PROGRAM FILES\FINEPIXVIEWER\QUICKDCF.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE 

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE 

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll 

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX 

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun 

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [PersFw] "C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe" /hide 

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray 

O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE 

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE 

O4 - Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe 

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html 

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmwordtrans.html 

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html 

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html 

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html 

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

Witam i prosze o radę, komp sie często zawiesza i nie mogę go wyłączyc normalnie, muszę restartować i wtedy zamknąc, czy coś jest nie tak??

Pozdrawiam


(Kuz5) #2

Log jest ok

Jka chcesz go normalnie zamknąc to co sie dzieje??


(Renia@) #3

:slight_smile: Kiedy zamykam normalnie mam komunikat, że system jeszcze pracuje, więc klikam czekaj, dalej zakończ zadanie i tak wkoło kilka razy bez skutku, dopiero reseteju kompa i wtedy jest bez problemu.

Z pozdrowieniami