Prosze o sprawdzenie Loga!


(Lost World) #1

Prosze o sprawdzenie loga (w 3 słowach Muli mi kompa) , na 90 % jestem przekonany , że coś mam.Skanowałem skanerami on-line i niby nic nie ma.Prosze o Pomoc

Poniżej zamieszczam swojgo loga.Dziękuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:12:06, on 2006-01-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SearchPageURL.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\Neostrada TP\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Panda spyXposer - {EE657293-B4C4-4752-B035-DCBBC2D04008} - http://www.pandasoftware.com/products/spyxposer/com/spyxposer_principal.htm (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.onet.pl

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {B1826A9F-4AA0-4510-BA77-9013E74E4B9B} - http://www.trendmicro.com/spyware-scan/as4web.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F1FFA33-C6F1-406D-A5D1-4925F8CF1448}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(Rafi) #2

Możesz to usunąć jeśli wiesz że to jest ci niepotrzebne

O16 - DPF: {B1826A9F-4AA0-4510-BA77-9013E74E4B9B} - http://www.trendmicro.com/spyware-scan/as4web.cab

No i usuń to:

O9 - Extra button: Panda spyXposer - {EE657293-B4C4-4752-B035-DCBBC2D04008} - http://www.pandasoftware.com/products/spyxposer/com/spyxposer_principal.htm (file missing)

To jakieś takie podejrzane troche:

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SearchPageURL.dll (file missing)

(Kosior6) #3

No to tak na sam poczatek proponuje zmiane antyvira z pandy na np. AntiVir Personal edition Classic (dostepny na vortalu...sam uzywam hehehehe)

Potem opróznic troche autostart:

Start -> uruchom-> msconfig i odznaczasz i resety kompa.

Potem panel sterowanie -> java -

> updates -> i odptaszkuj chceck for updates automaclity.

Jeżeli masz pasek google toolbar to go wywal.

propuje nie uzywac IE tylko alternatywy typu np. Mozilla, mozilla firefox, opera lub nakładki na ie np maxton.

Sciagnij sobie Xp antiSpy i w opcjach programu usuń msmesagner jezlei nie używasz :stuck_out_tongue:


(Lost World) #4

@rafi

Dzięki :slight_smile:

@Przemo1992

Start -> uruchom-> msconfig i odznaczasz i resety kompa.

Nie zabardzo kapuje :slight_smile:

No to tak na sam poczatek proponuje zmiane antyvira z pandy na np. AntiVir Personal edition Classic (dostepny na vortalu...sam uzywam hehehehe)

hehe...Narazie jednak zostane przy swoim programie :slight_smile:


(Kuz5) #5

Kolega nie dodał zakładki Uruchamianie

Start -> uruchom->wpisz msconfig->zakładka uruchamianie i odchaczasz wymienione aplikacje

Mozesz jeszcze odchaczyć:

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE (jezeli nie korzystasz z wielu jezyków): Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

A po co?? Moze to zostawić

To od neostrady


(Lost World) #6

Zrobiłem wszystko tak jak mi kazaliście , lecz niestety w dalszym ciagu muli mi się komp , a gdy zamykam system , trwa to ok 3 minut! :o ...

Co mam robić!?

Pozdr.


(matiit) #7

daj screena z msconfig z zakładki uruchamianie


(Lost World) #8

@matiit

lol2cz.jpg

i taka mała ciekawostaka!

na takiej fajnej stronie schreach....coś tam...user polecał jakies tam programy i ja zainstalowałem Windows Worms Door Cleaner i wyskakuje mi coś takiego!

lol8gr.jpg

Wiadomo wszystkie te 5 opcji miałem na czerwono więc zanzaczyłem na zielono czy to dobrze?!

przypominam , że postąpiłem zgodnie z powyższymi instrukcjami i dalej niestety mi się komp muli :frowning:

Pozdr.


(Kuz5) #9

Wszystko ok

Oczywiscie że dobrze, zablokowałes porty tz. zamknąłeś drzwi dla wirusów, ale to napewno nic nie wpłynie na zamulenie kompa

Poczytaj XP - Optymalizacja, odchudzanie oraz tips'n'tricks


(Lost World) #10

@kuz5

Czyli w logu wszystko jest ok!? :slight_smile:


(Kuz5) #11

Tak