Prosze o sprawdzenie loga


(Forumek9) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:58:27, on 2006-01-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Przydatne Rzeczy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AlfaCleaner] D:\Program Files\AlfaCleaner\AlfaCleaner.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E34BF67E-626A-487F-9CA8-ECF26A785EBD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

jeszcze mi wywalilo po usuwaniu Winhound

na pulpicie to :

Jak to usunąć??


(Kuz5) #2

Log masz ok

To strona Neostrady

Taka masz ustawiona jako strone startowa mozesz ja zmienić:

Narzedzia=>Opcje internetowe=>Zakładka Ogólne i w opcji Strona Główna wpisujesz swoja strone startowa