Prosze o sprawdzenie loga


(Kunderground) #1

napewno mam cos co samo dodaje ikony na pulpicie tylko gdzie to jest ?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:55:09, on 2006-01-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\WINDOWS\system32\TpScrLk.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

C:\windows\winsysban.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\fqoq\fqoqa.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Logger\logmon.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TPKBDLED] C:\WINDOWS\system32\TpScrLk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [winsysupd] C:\windows\winsysupd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysban] C:\windows\winsysban.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Software Installer - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\\PkgMgr.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1130174970383

O16 - DPF: {74FFE28D-2378-11D5-990C-006094235084} (IBM Access Support) - http://www-307.ibm.com/pc/support/IbmEgath.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3BA2CBF9-8F06-419A-94E4-84AA0A917828}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3BA2CBF9-8F06-419A-94E4-84AA0A917828}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: Applets - C:\WINDOWS\system32\n48o0el3ehq.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\

O20 - Winlogon Notify: QConGina - C:\WINDOWS\SYSTEM32\QConGina.dll

O20 - Winlogon Notify: tpfnf2 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\notifyf2.dll

O20 - Winlogon Notify: tphotkey - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tphklock.dll

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: QCONSVC - Lenovo - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\ibmtcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zobacz Usuwanie VX2.BetterInterneti daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix