Proszę o sprawdzenie loga


(Kobu$$) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:25:38, on 2006-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\avast! Antivirus\aswUpdSv.exe

E:\avast! Antivirus\ashServ.exe

E:\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\AlcoholSoft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

E:\avast! Antivirus\ashMaiSv.exe

E:\avast! Antivirus\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

E:\AVAST!~1\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\fgiebar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] E:\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\AVAST!~1\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] E:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D61AFAB9-018B-4224-B22C-AA240E174282}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\avast! Antivirus\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\avast! Antivirus\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\avast! Antivirus\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\avast! Antivirus\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - E:\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - E:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\AlcoholSoft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Kuz5) #2

Masz jakis problem

Log masz ok

Na przyszłosć pisz jaki jest powód zamieszczenia loga


(Kobu$$) #3

Dzieki! Myslalem, ze cos moze byc nie tak. Windows sie strasznie dlugo wlacza (ok. 3 minut)


(Kuz5) #4

Poczytaj XP - Optymalizacja, odchudzanie oraz tips’n’tricks