Prosze o sprawdzenie loga

HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:53:49, on 2006-02-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\LckFldService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\VNICMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program Files\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Eraser\eraser.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com/start.shtml

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Accoona Search Assistant - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - C:\Program Files\Accoona\ASearchAssist.dll

O3 - Toolbar: Accoona - {364B6276-C6C1-40B6-A6D7-6C48871FD707} - C:\Program Files\Accoona\atoolbar.dll

O3 - Toolbar: RX Toolbar - {25D8BACF-3DE2-4B48-AE22-D659B8D835B0} - C:\Program Files\RXToolBar\RXToolBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NIC Monitor] VNICMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [SemanticInsight] C:\Program Files\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{93ED4CE7-F987-448B-A62D-9FDC1A1E1A62}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: LckFldService - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\LckFldService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Ostatnio skanowałam system i wyskoczyło mi , że mam dwa trojany. Nod32 nie potrafił i ch usunąc. Proszę sprawdzić mój log.

Pliki zaznaczone na czerwono usuwasz recznie w trybie awaryjnym…!

odinstaluj, wpisy hiajckiem a foldery ręcznie :wink:

Bardzo dziękuję, ale jak usuwa się w trybie awaryjnym? Tzreba wpisać to, co zaznaczone na czerwono?

uruchamiasz ponownie i przy pokazaniu sie czarnego ekranu wciskasz f8

F8 albo F5 - jeśli komuś po kliknięciu w F8 wyskoczy wybór urządzenia bootującego to znaczy, że u niego klawiszem dzięki,

któremu przechodzi się w tryb awaryjny prawdopodobnie jest F5.

Zrobiłam tak. I co dalej? Jak mam to paskudztwo wywalić? Gdzie wpisać? Wytłumaczcie mi proszę jak chłopu. :roll:

Wykonaj instrukcje które podał Ci Gutek222

Wpisy usuwasz zaznaczając wpis i naciskając “Fix Chcecked”

Zresztą tu masz cały opis hijacka:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Zrobiłam to. Opis hijacka tez poczytałam. Myslałam tylko, że te wytłuszczone na czerwono elementy mam jeszcze usuwać ręcznie w trybie awaryjnym…

No ale jesli tamto wystarczy, to nie mam więcej pytań.

Więc je też usuwasz =]

W trybie awaryjnym (już wiesz jak tam się wchodzi) wyszukaj zaznaczonych na czerwono plików i je usuń :stuck_out_tongue: