Prosze o sprawdzenie loga

Witam. Po wlaczeniu kompa wlaczam program DU Meter… i widze ze DL waha sie ok. 15kb/s w gore. Kilka dni wczesniej bylo wszystko ok. Przy wlaczonym gg bylo ok. 1kb/s. Co to moze byc? Co jest nie tak? Sprawdzalem dyski antyvirem. Nic nie znalazl. Oto log…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:49:29, on 2006-03-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\SVCHOST.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOLSV.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2006\pccguide.exe

C:\Program Files\WinLockPro\winlock.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PCCTLCOM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TMPROXY.EXE

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TMPFW.EXE

C:\PROGRAM FILES\GETRIGHT\GETRIGHT.EXE

C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\PROGRAM FILES\MIRC\MIRC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

E:\-=[PROGRAMY]=-\DU Meter\DUMeter.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

E:\-=[PROGRAMY]=-\AUDIOSTREAMER\AUDIOSTREAMER.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

E:\-=[PROGRAMY]=-\Hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2006\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [0wl] C:\Program Files\WinLockPro\winlock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] E:\-=[PROGRAMY]=-\DU Meter\DUMeter.exe

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - E:\-=[BITSPIRYT]=-\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3525AB46-EE97-4FA9-8621-DA6776BCC73A}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3525AB46-EE97-4FA9-8621-DA6776BCC73A}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3525AB46-EE97-4FA9-8621-DA6776BCC73A}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

Nic nie jest tak jest czasem log OK, żeby samemu sterować “przepustowością” polecam Net Limiter