Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:54:11, on 2005-03-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =  

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVCLOCK] rundll32 nvclock.dll,fnNvclock

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_39.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www5.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

Wydaje Mi się, że log jest OK :wink:

Przeczytaj: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

I powiedz czemu wklejasz log. :?

Czysto :slight_smile:

Jaki powód?

PS> Pamiętaj o prawidłowym tytułowaniu tematów :evil:

Dzieki za sprawdzenie. Powiedzcie jeśli wiecie co to za wpisy?

od Dr. Web Antivirus

Fakt kiedyś go miałem.Ale wykasowałem, a to zostało i nie mogę sie tego pozbyć! Choć w sumie mi to nie przeszkadza bynajmniej tak mi sie wydaje.Jak to wykasować? W trybie awaryjnym probowałem i nie dałem rady.Unlokerem tez nic! Ma ktoś jakiś pomysł?

To chyba wejdź do awaryjnego z wyłączonym przywracaniem systemu i skasuj wpisy hiackiem a plik zazanczony na czerwono ręcznie.

Wpis w awaryjnym usuwasz tak: Uruchamiasz program HijackThis/klikasz Do a system scan only /zaznaczasz (zaptaszkowujesz) wpisy które wyżej podałem/klikasz Fix checked. Jak usuniesz te wpisy to plik zaznaczony potem ręcznie.

Dzieki. W trybie awaryjnym nie odpalałem hijacka.Zaraz spróbuje.

Wtedy złamie łańcuch winsock i nie będzie miał neta.

I tak własnie sie stało.!Spróbuje tak jak piszesz dzieki.

Złączono Posta : 19.03.2006 (Nie) 12:40

Użyłem lspfixa i w nowym logu wpisów nie ma

Wielkie dzieki wszystki, a szczególnie “InfinityToJa” :piwo: browar dla wszyskich.