Prosze o sprawdzenie loga

Mam problem z trojanem nie moge go usunąć:(

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Lexmark\Lexmark Precision Photo\MemCard.exe

C:\Program Files\Saitek\Software\Profiler.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\l?ass.exe

C:\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\a2 Free\a2start.exe

C:\Program Files\a2 Free\a2scan.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\SkyLark\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O2 - BHO: (no name) - {032B0132-C1F6-CE73-F41C-9E1CF29FEDCD} - C:\WINDOWS\System32\gtjy.dll

O2 - BHO: (no name) - {0560AE98-7218-3B9E-5081-30B8FBC0F2F0} - C:\WINDOWS\System32\yub.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXBSCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBStime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] C:\Program Files\Lexmark\Lexmark Precision Photo\MemCard.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [Profiler] C:\Program Files\Saitek\Software\Profiler.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Omo] C:\WINDOWS\System32\l?ass.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Aorc] "C:\DOCUME~1\SkyLark\MOJEDO~1\RACLE~1\userinit.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/adobe/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://frwebworks.altervista.org/atmx/ve/wcbar_Launcher.html

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-2/PopularScreenSaversFWBInitialSetup1.0.0.8-2.cab

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab

O16 - DPF: {27527D31-447B-11D5-A46E-0001023B4289} (CoGSManager Class) - http://gamingzone.ubisoft.com/dev/packages/GSManager.cab

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {B7E76C25-791F-432E-BDB7-748D01A93FC2} (VacPro.int_ver30) - http://advnt01.com/dialer/int_ver30.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{12312678-866D-4139-BDBC-A516E5333468}: NameServer = 192.168.209.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{12312678-866D-4139-BDBC-A516E5333468}: NameServer = 192.168.209.254

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{12312678-866D-4139-BDBC-A516E5333468}: NameServer = 192.168.209.254

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LXBS_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\LXBScoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Z góry dziękuje za pomoc!!

Usuń poniższe wpisy w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu, pogrubione pliki/foldery usuń ręcznie:

Hmm

Sprawdź w trych folderach czy masz kopie userinit :

C:\ Windows \ system32 \ dllcache \ userinit.wykonywalny

C:\ Windows \ ServicePackFiles \ i386 \ userinit.wykonywalny

Przeskanuj http://www.ewido.net

Daj log kontrolny

Ten wpis niech normalnie usunie

Wklej loga SilentRunners

SkyLark

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Dodatkowo gdzie jest opis problemu (bo ten twój to :x )