Prosze o sprawdzenie loga!


(Beatabt) #1

Prosze o spraedzenie loga moj komp cos sie strasznie muli.Z gory wielkie dzieki.

:slight_smile:

[quote]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:43:26, on 2006-04-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\AOL 8.0a\waol.exe

C:\Program Files\AOL 8.0a\shellmon.exe

C:\Program Files\AOL 8.0a\aolwbspd.exe

C:\Program Files\eMule.de\emule.exe

C:\Documents and Settings\Beatka1\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [LXBLKsk] C:\PROGRA~1\Lexmark\PHOTOC~1\LXBLKsk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] C:\Program Files\Lexmark\Lexmark Photo Center\MemoryCardManager.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule.de\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: BitWare Print Monitor.lnk = C:\BITWARE\NT\bwprnmon.exe

O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

O4 - Global Startup: AOL 8.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 8.0a\aoltray.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{969C5689-5346-4ABD-A253-B401EE6F4728}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: WAN Miniport (ATW) Service (WANMiniportService) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe[/quote]

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika

Pozdrawiam kuz5


(Bbieniol) #2

Widziałaś ten komunikat --> Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów <-- zastosuj sie do niego

Log jest czysty :slight_smile:

Proponuję przejrzeć: Optymalizacja XP + defragmentacja +

Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzebne przy autostarcie programy :slight_smile: