Proszę o sprawdzenie loga


(Shirlej) #1

nie dawno wgrałam sobie xp i od tego czasu spowolniło mi to pracę internetu a komputer też wolniej działa.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:00:52, on 2006-04-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\System32\vmmon32.exe

C:\WINDOWS\System32\winIogon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\openoffice\program\soffice.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

D:\Ewelina\inne\EWA\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Kulka\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis1.99.1.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\ewelina\ewelina\ewa\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Printer] C:\WINDOWS\System32\vmmon32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Logon Application] C:\WINDOWS\System32\winIogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Printer] C:\WINDOWS\System32\vmmon32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Ewelina\in\EWA\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Printer] C:\WINDOWS\System32\vmmon32.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.0.lnk = C:\Program Files\openoffice\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BA63EB31-007F-4652-A7D2-9B52741DFEA0}: NameServer = 195.114.161.55 195.114.181.130

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Bbieniol) #2

Widziałaś ten komunikat --> Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów <-- zastosuj sie do niego

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole "fix checked" :slight_smile:

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\System32\vmmon32.exe

C:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

C:\WINDOWS\System32\winIogon.exe --> nie pomyl pliku (tu jest dobrze) :!::!::!:

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log do kontroli :slight_smile:

PS> Proponuje zainstalować Service Packa 2 :slight_smile: