Proszę o sprawdzenie loga


(Danielxx85) #1

Problem w tym, że od pewnego czasu procesor się przegrzewa i restartuje system co jakiś czas.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:09:25, on 2006-05-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\SMSystemAnalyzer.exe

C:\Documents and Settings\MaVeRiC\Pulpit\programy skroty\utorrent.exe

C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\WinRoute Lite\wrlite.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

G:\instalki\EVEREST Ultimate Edition\everest.bin

C:\Documents and Settings\MaVeRiC\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Rapget] C:\Documents and Settings\MaVeRiC\Pulpit\rapget100beta2\rapget.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SMSystemAnalyzer] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\SMSystemAnalyzer.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [torrent] C:\Documents and Settings\MaVeRiC\Pulpit\µTorrent.lnk

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{04EF4AEA-9CBE-4EB3-8C9A-352395799694}: Domain = retsat1.com.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dns.retsat1.com.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{04EF4AEA-9CBE-4EB3-8C9A-352395799694}: Domain = retsat1.com.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dns.retsat1.com.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{04EF4AEA-9CBE-4EB3-8C9A-352395799694}: Domain = retsat1.com.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dns.retsat1.com.pl

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O23 - Service: WinRoute Lite 4.2 (WRLite) - Unknown owner - C:\Program Files\WinRoute Lite\wrlite.exe

Z góry dzięki za pomoc.

Zastosuj się do tego Tematu, zmień tyytuł tematu na konkretny

Pozdrawiam Gutek2222


(Bbieniol) #2

W logu jest czysto :slight_smile:

Może czas się rozejrzeć za nowym wentylatorkiem?

Ściągnij EWIDO, zrób update i przeskanuj nim dysk :slight_smile:


(Kuz5) #3

No to chyba temat powinieneś założyć w dzile Hardware :?