Proszę o sprawdzenie loga :)


(Mysia Mysia) #1

cuś mi nie pasuje, ale nie wiem co. Może ktoś coś widzi?

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 21:59:01, on 2004-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\620\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\620\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\620\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMAPP.EXE

D:\antywiry\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza

F1 - win.ini: load=c:\progra~1\Slownik\watch.exe

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\620\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\620\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [incrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4297170224

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... wflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/se ... loader.cab

Z góry dzięki :slight_smile:


(Xiao19) #2

kasujesz

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4297170224

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... wflash.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/se ... loader.cab

(pobrane ,wiec mozesz usunac wpis do loga)

jakiego masz antywira bo jak Pande Platinum teraz

to skauj to jeszcze

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

(niekasuj jesli to jaksi dodatwkowy skaner twoj poczty np.)

Staraj sie miec jednego antywira gora dwa ,ale tylko w jednym wlaczona ochrona rzeczywista >>

Skanery czy programiki zapobiegawcze znasz >>

jesli nie poszukaj na forum

i wylacz troche procesow ,ktore masz uruchomione bo zaduzo tego i niektore troszke niepewne ,no chyba ze sie myle

:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: