Prosze o sprawdzenie loga


(Marcin Spox) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:00:06, on 06-07-05

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\TNT2-64\VI_GRM.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\STARTER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = prosearching.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = prosearching.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8000

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {4FB24695-FA70-D1D6-0696-F64A3586A793} - C:\WINDOWS\SYSTEM\OFMZFEQM.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F1 - win.ini: load=C:\TNT2-64\vi_grm.exe

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: (no name) - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {12B540C3-F925-D1D6-0696-F64A3586A3CE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\JANS.DLL

O2 - BHO: (no name) - {4FB24695-FA70-D1D6-0696-F64A3586A793} - C:\WINDOWS\SYSTEM\OFMZFEQM.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: (no name) - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - (no file)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [watch] "C:\WINDOWS\PULPIT\BRAMKI\LOGGER98.exe" /ukryj /lbl:SYSTEM

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Laor] "C:\Program Files\hsda\fast.exe" -vt ndrv

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O15 - Trusted Zone: http://*.i.wp.pl

O15 - Trusted Zone: *.pop3.wp.pl

O15 - Trusted Zone: *.smtp.wp.pl

O15 - Trusted Zone: *.www.wp.pl

O15 - Trusted Zone: sms.idea.pl

O15 - Trusted Zone: http://sms.idea.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.cleanregistry.net

O15 - Trusted Zone: http://sciagnik.tenbit.pl

O15 - Trusted Zone: http://amigo.prx.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.tdt.org.pl

O15 - Trusted Zone: http://tdt.org.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.d4u.biz

O15 - Trusted Zone: http://www.staregry.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.torrentspy.com

O15 - Trusted Zone: http://*.napisy.org

O15 - Trusted Zone: http://www.pokemon.vir.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.winamp.com

O15 - Trusted Zone: http://www.gryonline.org

O15 - Trusted Zone: http://www.telpol.net.pl

O15 - Trusted Zone: http://komputery.katalogi.pl

O15 - Trusted Zone: *.gg

O15 - Trusted Zone: http://*.gadugadu.pl

O15 - Trusted Zone: *.o2.pl

O15 - Trusted Zone: *.www.o2.pl

O15 - Trusted Zone: www.manta.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.nvidia.com

O15 - Trusted Zone: http://*.fony.uq.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.hugo4you.pl

O15 - Trusted Zone: *.epliki.info

O15 - Trusted Zone: http://*.epliki.info

O15 - Trusted Zone: http://dostep.tlen.pl

O15 - Trusted Zone: *.gg.exe

O15 - Trusted Zone: *.tlen

O15 - Trusted Zone: *.tlen.exe

O15 - Trusted Zone: *.poczta.o2.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.poczta.o2.pl

O15 - Trusted Zone: poczta.oi2.pl

O15 - Trusted Zone: *.pop3.o2.pl

O15 - Trusted Zone: *.smtp.o2.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.inteligo.pl

O15 - Trusted Zone: http://squadk.hostings.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.ogame.pl

O15 - Trusted Zone: http://*.ogame177.de

O15 - Trusted Zone: http://www.magazynligowy.interia.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.pandasoftware.com

O15 - Trusted Zone: http://www.komputerswiat.pl

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

komp wolno chodzi


(Gblade) #2

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners


(Gutek) #3

Zmień tytuł tematu na konkretny

Pozdrawiam Gutek2222