Prosze o sprawdzenie loga


(Brthzzz) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:11:13, on 2006-07-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Nod32 [2.51.28]\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java Virtual Machine [1.5.0.07]\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CursorXP Pro [1.31]\CursorXP.exe

C:\Program Files\USDownloader\USDownloader.exe

C:\WINDOWS\Vista Inspiracja [1.1]\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\Vista Inspiracja [1.1]\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Nod32 [2.51.28]\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\WinAMP [5.24.672]\Winamp.exe

C:\Program Files\Nod32 [2.51.28]\nod32.exe

C:\Program Files\Ad-Aware SE Personal [1.06]\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Opera [9.0]\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Robert Krzysiek Arek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe Reader [7.0.5]\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FLASHG~1.72_\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java Virtual Machine [1.5.0.07]\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHG~1.72_\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Nod32 [2.51.28]\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java Virtual Machine [1.5.0.07]\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP Pro [1.31]\CursorXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [uSDownloader] "C:\Program Files\USDownloader\USDownloader.exe"

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\Vista Inspiracja [1.1]\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = C:\WINDOWS\Vista Inspiracja [1.1]\YzToolbar\YzToolBar.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet [1.72]\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet [1.72]\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java Virtual Machine [1.5.0.07]\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java Virtual Machine [1.5.0.07]\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHG~1.72_\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHG~1.72_\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Nod32 [2.51.28]\nod32krn.exe


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu, złamałeś wszystke zasady, temat powinien wylądować w koszu.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

Syfu nie ma.