Proszę o sprawdzenie loga

Proszę o sprawdzenie tego loga z góry dzieki .:stuck_out_tongue:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:52:29, on 2006-07-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

E:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

E:\Program Files\MagicRotation\MagicPvt.exe

E:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

E:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

D:\program files\LifeView TVR\RecSche.exe

E:\WINDOWS\System32\lvhidsvc.exe

E:\WINDOWS\System32\mssecure.exe

E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Tlen\tlen.exe

E:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

E:\Program Files\SEC\MagicTune3.5_Client\GammaTray.exe

E:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

E:\WINDOWS\system32\cmd.exe

E:\Program Files\Eset\nod32.exe

D:\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] E:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] E:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] E:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] D:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] E:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] E:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MagicRotation] E:\Program Files\MagicRotation\MagicPvt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Run Service Vxdrun] vxddirectx32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecSche] "d:\program files\LifeView TVR\RecSche.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinDVRCtrl] E:\WINDOWS\WDVRCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] E:\W

O4 - HKLM\..\Run: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Run Service Vxdrun] vxddirectx32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] D:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB

O4 - Startup: RegFreeze.lnk = E:\Program Files\RegFreeze\regfreeze.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = E:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: MagicTune3.5.lnk = ?

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\npjpi140_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\npjpi140_03.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Search and Remove Spyware - {CDB280E8-BE43-4128-8A5A-3FCD094E2D88} - E:\Program Files\RegFreeze\rfsearchhandler.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Search and Remove Spyware - {CDB280E8-BE43-4128-8A5A-3FCD094E2D88} - E:\Program Files\RegFreeze\rfsearchhandler.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4B4BE032-F535-4E08-B994-904FBD5E40DE}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - E:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LifeView HID Service (LvHidSvc) - Animation Technologies Inc. - E:\WINDOWS\System32\lvhidsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Zrobiłem to jak mówiłeś teraz Log wygląda tak. :slight_smile: .Czy teraz jest juz ok ?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:05:20, on 2006-07-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

E:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

E:\WINDOWS\System32\lvhidsvc.exe

E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

E:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

E:\Program Files\MagicRotation\MagicPvt.exe

E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\program files\LifeView TVR\RecSche.exe

D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Tlen\tlen.exe

E:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

D:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

E:\Program Files\SEC\MagicTune3.5_Client\GammaTray.exe

E:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

D:\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] E:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] E:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] E:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] D:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] E:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] E:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MagicRotation] E:\Program Files\MagicRotation\MagicPvt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [RecSche] "d:\program files\LifeView TVR\RecSche.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinDVRCtrl] E:\WINDOWS\WDVRCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] E:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] D:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB

O4 - Startup: RegFreeze.lnk = E:\Program Files\RegFreeze\regfreeze.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = E:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: MagicTune3.5.lnk = ?

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://E:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\npjpi140_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_03\bin\npjpi140_03.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Search and Remove Spyware - {CDB280E8-BE43-4128-8A5A-3FCD094E2D88} - E:\Program Files\RegFreeze\rfsearchhandler.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Search and Remove Spyware - {CDB280E8-BE43-4128-8A5A-3FCD094E2D88} - E:\Program Files\RegFreeze\rfsearchhandler.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - E:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Program Files\Keiro\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LifeView HID Service (LvHidSvc) - Animation Technologies Inc. - E:\WINDOWS\System32\lvhidsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

czysto