Proszę o sprawdzenie loga


(Sanmac) #1

i ewentualnie pomoc jeśli coś będzie nie tak.Z góry dziekuję.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:29:56, on 2006-09-01

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\SLEE503.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy Moje\HighJack\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MS Config] msicfg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Directxspnew] directxnew.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [MS Config] msicfg.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Directxspnew] directxnew.exe

O4 - HKCU..\Run: [MS Config] msicfg.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Directxspnew] directxnew.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [Microsoft Directxspnew] directxnew.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{42567412-47E1-41D9-9A37-65E4ED0D7E0C}: NameServer = 192.168.100.1,213.173.209.70

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D55F11E6-1161-488D-B9BA-AB98DEE12176}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{42567412-47E1-41D9-9A37-65E4ED0D7E0C}: NameServer = 192.168.100.1,213.173.209.70

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{42567412-47E1-41D9-9A37-65E4ED0D7E0C}: NameServer = 192.168.100.1,213.173.209.70

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Office Source Engine (ose) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE (file missing)

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine (Version 503) service - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SLEE503.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: Win32 Kernel Update (Win32Kernel) - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32host.exe (file missing)


(Bbieniol) #2

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Win32 Kernel Update

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz Win32Kernel i ok

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole "fix checked" :slight_smile:

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot i All Files , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\WINDOWS\System32\directxnew.exe

C:\WINDOWS\System32\msicfg.exe

Klikasz X i restart kompa :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Sanmac) #3

Zrobiłem tak jak pisałes teraz daję nowego loga


(Bbieniol) #4

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Windows Services Configuration

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Sanmac) #5

Za bardzo tego nie rozumiem...

tZn wyłaczam przywracanie systemu tak jak wcześniej,startuje ponownie w trybie awaryjnym ale o co chodzi tu: usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):


(Myszonus) #6

Pliki wyróżnione na czerwono masz znaleźć na dysku i skasować. Potem włączasz Hijacka --> do a system scan only --> zaznaczas w/w wpisy --> Fix Checked.


(Sanmac) #7

na dysku C?

sorki ale jestem zielony


(Myszonus) #8

a dokładniej tu : C:\WINDOWS\system32\ lsvss.exe

Plik lsvss.exe kasujesz z dysku. :slight_smile:


(Sanmac) #9

Mam nadzieję że teraz już jest ok.jak myslisz?


(Myszonus) #10

Już ok. :slight_smile: