Prosze o sprawdzenie LOGA


(Talas) #1

Od pewnego czasu komputer mi zwolnil usunalem kilka rzeczy za pomoca

Spybota i PestPatrola.

Bardzo prosze o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 11:04:30, on 2004-11-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\DOCUME~1\Kasia\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3FBA1889-E885-41D6-9DB6-AC08221DF882}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

(Golden Finger) #2
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 


O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe


O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe 


O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

Log wygląda na czysty, nie ma się czego czepnąć.

Wskazane procesy możesz wyłączyć poprzez: Start-Uruchom-msconfig i zakładka Uruchamianie.

Dla osa.exe powinno być coś w autostracie, to co tam jest dla offica możesz z niego usunąć.

Przeczyść rejestr jv16 http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=178

Jeśli nie korzystasz z Messengera możesz go odinstalować i usunąć wpisy do niego.

:okulary: