Proszę o sprawdzenie loga


(Filifera) #1

Czy moge prosić specialistów o sprawdzenie co u mnie "piszczy".Bede wdzieczny .

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 19:19:13, on 2004-12-01a

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)a

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\UPS Monitor Server\upsmon20.exe

C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\PopFilter.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\STOPSCREN\WYGASZ~1.EXE

E:\NOWE INSTALKI PO 12.11.2004\HiJack this\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dobreprogramy.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: (no name) - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [FastUser] C:\WINDOWS\system32\fast.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [supelek bogiego] c:\program files\supelek bogiego\supb.exe -spr

O4 - HKCU..\Run: [Popup Ad Filter] C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\PopFilter.exe

O4 - Startup: WYGASZACZ.lnk = C:\STOPSCREN\WYGASZ~1.EXE

O4 - Startup: Desktop Calendar StartUp.lnk = C:\Kalendarz\Kalendarz PL.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Allow Popups - C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\WhiteGetUrl.js

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar (HKLM)

O9 - Extra button: Run DAP (HKLM)

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://fpdownload.macromedia.com/get/sh ... tor/sw.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/sh ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{99D75FCE-83CE-43FB-B952-48F57DF003D1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 :frowning:


(Adarek) #2

Jakieś objawy "piszczenia" są ? Znowu zwalnia?

Wylącz / odinstaluj :Desktop Sidebar , supelek bogiego , Itp

Już pisałem kiedyś abyś to wyłaczył i sprawdził jak działa komp.