Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:43:45, on 2006-11-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\programy\hijackthis\HijackThis.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [_mzu_stonedrv3] c:\windows\system32_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [_mzu_stonedrv3] c:\windows\system32_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [_mzu_stonedrv3] c:\windows\system32_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKCU…\Run: [WinMedia] C:\DOCUME~1\oem\USTAWI~1\Temp\9A3584.exe

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Microsoft authenticate service (MsaSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Proszę zastosować się do TEGO tematu. W przeciwnym wypadku Twój temat może wylądować w śmietniku.

Proszę otworzyć notatnik i wkleić w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT i uruchom go w trybie awaryjnym.

Będąc jeszcze w awaryjnym uruchom HijackThis >>> Do a system scan only >>> postaw ptaszek przy poniższych wpisach >>> kliknij Fix checked i potwierdź usunięcie.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.