Proszę o sprawdzenie loga!


(Pablo M88) #1

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 21:03:42, on 2004-12-05

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Dodatki\Multimedialne\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Dodatki\Multimedialne\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Dodatki\Internetowe\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Pliki pobrane\Programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Dodatki\Adobe Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\DODATKI\INTERN~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\FTP\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\DODATKI\INTERN~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Dodatki\Multimedialne\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [uptime-Project] D:\Pliki pobrane\Nowy folder\client.exe

O4 - HKCU..\Run: [WeatherWatcher] D:\programy\Weather Watcher\ww.exe

O4 - HKCU..\RunOnce: [__GSCAdditionalInstallation__] "C:\DOCUME~1\Andrzej\USTAWI~1\Temp\SetupDemo.exe" -AdditionalInstall

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Vypress Chat StartUp.lnk = D:\Siec\Vypress Chat\VyChat.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\Dodatki\Internetowe\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\Dodatki\Internetowe\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... tor/sw.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... wflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C6} (GameDesire Pool 8UK) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8UK_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{DC1F20F5-54E4-44B3-B160-6A036B95277A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34


(fiesta) #2

A gdzie jakiś działający w tle antywirek ??


(Dragonlnx) #3

Start - Uruchom - Wpisz - msconfig - Uruchamianie - Odznacz:

jusched

NeroCheck

nwiz

Najlepiej wyłącz winamp agenta (zbędne)

Dużo tych kontrolek activex: wywal


(Pablo M88) #4

Może to głupie i powiecie, że jestem samobójcą, ale nie mam zainstalowanego antywirka - raz na tydzień sprawdzam skanerami online! Dzięki, za poradę! Zaraz usunę zbędne rzeczy!