Proszę o sprawdzenie logo win 98


(Hw23) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:48:59, on 05-05-18

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB04.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MAIL.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT HARDWARE\KEYBOARD\TYPE32.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MON.EXE

C:\WINDOWS\WT\WCMDMGR.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\PLANET\WL-8303\RTLWAKE.EXE

C:\PROGRAM FILES\PLANET\PLANET WL-U350B WIRELESS\WLANMONITOR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_SCAN.EXE

C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: &Hotbar - {B195B3B3-8A05-11D3-97A4-0004ACA6948E} - C:\PROGRAM FILES\HOTBAR\BIN\4.4.2.0\HBHOSTIE.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Hotbar - {B195B3B3-8A05-11D3-97A4-0004ACA6948E} - C:\PROGRAM FILES\HOTBAR\BIN\4.4.2.0\HBHOSTIE.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [MailScanner] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mail.exe

O4 - HKLM..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\Program Files\ICQ\NDetect.exe

O4 - HKLM..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\wcmdmgrl.exe -launch

O4 - HKLM..\Run: [intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM..\Run: [intelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [AVKService] C:\PROGRA~1\ANTIVI~1\AVKSER~1.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [MDM7] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE"

O4 - HKCU..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Startup: PLANET WL-8303.lnk = C:\Program Files\PLANET\WL-8303\RtlWake.exe

O4 - Startup: WL-U350B Monitor Utility.lnk = C:\Program Files\PLANET\PLANET WL-U350B Wireless \WlanMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRxdm061

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program Files\ICQ\ICQ.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program Files\ICQ\ICQ.exe (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu ... .0.0.8.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab


(Musg) #2

w trybie awaryjnym usuwasz za pomoca hijacka:

jesli nie masz juz icQ to rowniez zafixuj:

i daj log kontrolnie


(Hw23) #3

Biorę sie do roboty, dzieki! !!


(Hw23) #4

A oto log kontrolny :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:15:24, on 05-05-18

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB04.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MAIL.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT HARDWARE\KEYBOARD\TYPE32.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MON.EXE

C:\WINDOWS\WT\WCMDMGR.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\PLANET\WL-8303\RTLWAKE.EXE

C:\PROGRAM FILES\PLANET\PLANET WL-U350B WIRELESS\WLANMONITOR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_SCAN.EXE

C:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [MailScanner] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mail.exe

O4 - HKLM..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\Program Files\ICQ\NDetect.exe

O4 - HKLM..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\wcmdmgrl.exe -launch

O4 - HKLM..\Run: [intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM..\Run: [intelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [AVKService] C:\PROGRA~1\ANTIVI~1\AVKSER~1.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [MDM7] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE"

O4 - HKCU..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Startup: PLANET WL-8303.lnk = C:\Program Files\PLANET\WL-8303\RtlWake.exe

O4 - Startup: WL-U350B Monitor Utility.lnk = C:\Program Files\PLANET\PLANET WL-U350B Wireless \WlanMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab


(Musg) #5

jest ok-dziadostwa sie pozbyles :slight_smile:

ps

masz dwa natywiry?


(Hw23) #6

Ale nie wiem co to jest????. O co chodzi z tymi "natywiry"


(Musg) #7

mialo byc antywirusowe

masz chyba dwa programy antywirusowe?


(Hw23) #8

Nie mam-tylko mks vir- nic wiecej. Czasem korzystam ze skanerów on-line :-D. A czy gdzieś to można sprawdzić bo kiedyś faktycznie miałem inny program :wink:


(Musg) #9

tu masz aktywny wpis od:

GData Antivirenkit


(Hw23) #10

Tak faktycznie jest taki wpis ale skąd sie wziął nie mam pojecia. Zrobiłem teraz jeszcze jeden log kontrolny i już nie widzę tego wpisu. Dzięki za wskazówki! !!


(Musg) #11

jest ok :slight_smile:


(Hw23) #12

Dzięki :!: