Proszę o sprawdzenie logów Strasznie mi "huczy" tw

Proszę o sprawdzenie logów

Strasznie mi “huczy” twardziel

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:02:26, on 2007-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\gearsec.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Stardock\SDMCP.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVKTray\AVKTray.exe

E:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

e:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

C:\PROGRA~1\IZARC\IZARC.EXE

C:\DOCUME~1\win\USTAWI~1\Temp\ARCEE\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.konkursy.ovh.org/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: IEbho Class - {68C55168-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {8aed5df3-6e0b-4930-b1a5-f8aa8d757497} - (no file)

O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] E:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download Link Using Mega Manager... - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://c:\program files\microsoft office\office11\excel.exe/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: IE7pro - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7pro - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1147092841763

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1147092829701

O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:\Program Files\Common Files\Stardock\mcpstub.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\system32\gearsec.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

Nie korzystaj z hijacka z TEMP’a bądź innego folderu tymczasowego. Umieść go np. na pulpicie.

Usuń w hjt.

Jaki masz dysk?

Czy tylko ostatnio tak się dzieje?

Czy jest tak, że tylko podczas wykonywania danych czynności tak się dzieje?

Pokaż temperaturę dysku:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

--------[EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc.]------------------------------------------------------------


  Wersja EVEREST v2.20.405/pl

  Strona domowa http://www.lavalys.com/

  Typ raportu Kreator raportów

  Komputer L4U1V4

  Generator raportu win

  System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

  Data 2007-01-05

  Czas 23:46--------[Czujnik]-----------------------------------------------------------------------------------------------------


  Właściwości czujnika:

   Typ czujnika SMSC DME1737 (SMBus 2Eh)


  Temperatury:

   Płyta główna 44 °C (111 °F)

   Procesor 42 °C (108 °F)

   Aux 63 °C (145 °F)

   WDC WD1600JB-00REA0 39 °C (102 °F)


  Wentylatory:

   Procesor 1975 RPM

   Obudowa 2082 RPM


  Wartości napięć:

   Napięcie rdzenia procesora 0.84 V

   +3.3 V 3.30 V

   +5 V 5.16 V

   +12 V 12.00 V

   VTR 3.37 V

   Debug Info F AE 0A 21 0A FF FF FF FF

   Debug Info T 2A 2C 3F 81

   Debug Info V 00 6C C0 C6 C0

oto raport z EVEREST

Nie ma konkretnych danych podczas to się dzieje, choć czasem wydaje mi się, że tak się dzieje jak wyskoczy błąd na drukarce (HP) oraz podczas oglądania stron flashowych

a zkąd wziąść info o dysku ??

kriskce

- proszę zmienić tytuł na konkretny i skasować linka z podpisu

Temperatury są ok.

Również z EVERESTA ale nie musisz tego robić ponieważ już to zrobiłeś:

WDC WD1600JB-00REA0 39 °C (102 °F)

Jakiej wersji flasha używasz?

Czy pod każdą przeglądarką internetową tak jest?

To, że dysk pracuje nie jest niczym nadzwyczajnym więc nie powinieneś się tym tak bardzo przejmować. Możesz poczytać o optymalizacji - Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP. Dzięki temu przy wykonywaniu różnych czynności możesz zmniejszyć szansę na jakby nieco “bardziej ciągnął” pracę dysku twardego.

To, że dysk pracuje to ja wiem :wink: ale napewno nie tak , że mało nie wyleci z kompa, choć nic praktycznie nie robię. Jak się “rozkręci” to czasem muszę wyłączyć cały komp bo wydaje mi się, że zaraz się rozpadnie w drobny mak.

Tak jest pod każdą przeglądarką (IE, FF, Monkey Opery nie próbowałem nie lubię jej) a wersję flasha mam chyba najnowszą bo niedawno instalowałem