Proszę o sprawdzenie logów [ wyskakujące okienka porno]


(Sewab) #1

http://wklej.org/id/192127/

podrawiam.


(jessica) #2

Jest widoczna infekcja.

Daj log z OTL

Dodatkowo log z :

>>SRENG (System Repair Engineer)

(Po uruchomieniu kliknij "SmartScan", zaznacz "Verify...", kliknij "Scan", czekasz na raport, klik na "Save...", potem na "Close").

jessi


(Pan Ziombl) #3

O2 - BHO: NP Helper Class - {35B8D58C-B0CB-46b0-BA64-05B3804E4E86} - D:\Program Files\Internet Saving Optimizer\3.8.1.4690\NPIEAddOn.dll

O2 - BHO: System Search Dispatcher - {CDBFB47B-58A8-4111-BF95-06178DCE326D} - D:\Program Files\System Search Dispatcher\1.4.3.1040\ssd.dll