Proszę o sprawdzenie logów


(House Md) #1

Kilka dni temy szybkość mojego łącza drastyczne spadła. Do tej pory szybkość wynosiła ok 512 kbps. Na dzień dzisiejszy prędkość wynosi:

4WEB - Test szybkości połączenia z serwerem test.4web.pl

Obecnie szybkość Twojego łącza mierzona od serwera TEST.4WEB.PL wynosi:

81.20kbps

możesz ściągać z szybkością 10.15 KB/sec. z naszych serwerów.

28.8 kbps dial-up

33.6 kbps dial-up

53.3 kbps dial-up

56 kbps ISDN

81.2 kbps Twój wynik

128 kbps ISDN

384 kbps DSL

768 kbps DSL

1000 kbps DSL

1500 kbps DSL/T1/Cable Modem

Skontaktowałem się z dostawcą internetu. Ich zdaniem to wirus lub robak.

Mam Kaspersky Internet security ale pełne skanowanie niczego nie wykazało.

Proszę o sprawdzenie moich logów:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:26:53, on 2008-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ULI5289\ALi5289.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Pasek TVN24\PasekTVN24.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =

http://home.netscape.com/home/winsearch.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

http://home.netscape.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =

http://home.netscape.com/home/winsearch.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

http://home.netscape.com/home/winsearch200.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =

http://home.netscape.com/home/winsearch.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.netscape.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =

http://keyword.netscape.com/keyword/%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program

Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program

Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program

files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program

files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -

C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [ALi5289] C:\Program Files\ULI5289\ALi5289.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program

Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security

6.0\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program

Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Twoje TVN24] "C:\Program Files\Pasek TVN24\PasekTVN24.exe"

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: SysInfoMyWork.lnk = C:\Program Files\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky

Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program

Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program

Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program

Files\VisualRoute 2008\vrie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} -

C:\Program Files\VisualRoute 2008\vrie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} -

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -

C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -

C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -

C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -

C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) -

http://software-dl.real.com/02aa4c1d985 ... xIE601.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

http://www.update.microsoft.com/windows ... te.cab?120

0235962828

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) -

http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -

http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security Home Edition 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab -

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program

Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program

Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero

BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common

Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program

Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices,

Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 8915 bytes

Dziękuję za zainteresownie moim problemem.


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -	C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix