Proszę o sprawdzenie logów


(Aficio32) #1

Proszę o sprawdzenie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:15:41, on 11/12/2005

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe

D:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

D:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmon.exe

D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\Program Files\Ahzpmdq\Ojmmdr.exe

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\system32\CTSVCCDA.EXE

D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

D:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

D:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Documents and Settings\Dajana\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - (no file)

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 5200 series] "D:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] D:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "D:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Stvrcbu] C:\Program Files\Ahzpmdq\Ojmmdr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "D:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [Eyeball Chat] "D:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" -min

O4 - HKCU\..\Run: [Camfrog] "D:\Program Files\Camfrog\Camfrog Video Chat 3.2\CamfrogNet.exe" 1 D:\Program Files\Camfrog\Camfrog Video Chat 3.2\Camfrog Video Chat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c6.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1116696053093

O16 - DPF: {88D758A3-D33B-45FD-91E3-67749B4057FA} (Sinstaller Class) - http://dm.screensavers.com/dm/installers/si/1/sinstaller.cab

O16 - DPF: {AB8638BB-79E8-4E9D-ABF2-8F33054E3941} (Guesser Class) - http://czat.onet.pl/client/kalambury/NetPunGame1.dll

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {FC67BB52-AAB6-4282-9D51-2DAFFE73AFD0} - http://download.spyspotter.com/spyspotter/SpSp29952.41optYplkOmji/SpySpotterCabInstall.cab

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTSVCCDA.EXE

O23 - Service: lxbt_device - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWS\System32\lxbtcoms.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Bardzo proszę o pomoc

Pozdrawiam


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.