Proszę o sprawdzenie logu internet muli


(Tomekvip22) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:27:50, on 2006-08-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Programy\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Programy\YCIII\YankClip.exe

D:\Programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.exe

D:\Programy\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.BIN

D:\Programy\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Programy\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Vistadrv] C:\Program Files\Vista\systool\Vistadrive\vsdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Programy\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Startup: Yankee Clipper III.lnk = D:\Programy\YCIII\YankClip.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21699403-07FF-4C55-A700-4A28A774B0B1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{21699403-07FF-4C55-A700-4A28A774B0B1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Programy\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

(Bbieniol) #2

Jeżeli nie masz już Messengera, to usuń resztki po nim:

Poza tym czysto :slight_smile:

Czy jest jakiś problem?


(Tomekvip22) #3

A czy usuniecie Messengera mogło by wpłynąć na zwolnienie internetu bo od tego czasu sie zaczęło


(Bbieniol) #4

To raczej nie ma wpływu na działanie internetu :slight_smile:

Jesteś pewien, że tylko Ty masz takie problemy? Popytaj znajomych :slight_smile:


(Tomekvip22) #5

A może problem polega w obniżeniu ceny za neostrade, bo najgorzej jest wieczorem :roll:

Złączono Posta : 30.08.2006 (Sro) 19:51

Dzięki za sprawdzenie logu