Proszę o sprawdzenie mojego loga


(Stoow) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:22:48, on 2005-04-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

D:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

D:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

D:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

D:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

D:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

D:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Stoow\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] D:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [AWMON] "D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDMCon] D:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDSwitchAgent] D:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDNewsAgent] D:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] D:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{95423081-B54C-4B0D-A7DA-CC461999F559}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - D:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)


(Musg) #2

ok :slight_smile:


(boczi) #3

Log czysty,

warto skonfigurować połączenie neostrady ręcznie i usunąć specjalną aplikację dostępową. http://www.neostrada.info , http://www.turbokrecik.info .

Rozumiem, że teraz Twoim antywirusem jest BitDefender? Próbowałeś go może usuwać czy działa normalnie?

Kosmetycznie, z autostartu możesz odznaczyć jusched.exe. I usunąć Windows Messengera, jeśli nie używasz. http://www.narzedziaonline.prv.pl


(Stoow) #4

Dzięki bardzo :slight_smile:

Tak teraz używam BitDefendera i naszczęście nic się nie dzieje. Pozostanę chyba długo mu wierny:)