Prosze o sprawdzenie /trojan/


(Barylkaq) #1

witam, mam program antiviren kit i znajduje mi jakiegos trojana, probuje usunać ale wyskakuje komunikat ze nie mozna usunac pliku. Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:46:22, on 2005-06-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Uppjp\Gyvnkn.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

D:\Programy\AntiVirenKit\AVKService.exe

D:\Programy\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\DOCUME~1\BARYA~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.887\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = w3cache.pronet.lublin.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Miniclip - {4E7BD74F-2B8D-469E-89B3-BE29F5D3E32D} - C:\PROGRA~1\MINICL~1\MINICL~1.DLL

O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\system32\msbe.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Miniclip - {4E7BD74F-2B8D-469E-89B3-BE29F5D3E32D} - C:\PROGRA~1\MINICL~1\MINICL~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [ZFc4dAhbY] C:\WINDOWS\xkvpup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kpgwfbr] C:\Program Files\Uppjp\Gyvnkn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: TVRMVCR.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - D:\Programy\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - D:\Programy\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Musg) #2

wylacz przywracanie systemu w xp wejdz w tryb awaryjny f8

i za pomoca fix usun:

nastepnie sciagnij program:

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

info:

odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\xkvpup.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

recznie usun jeszcze:

i dajesz log kontrolnie ps:

daj screna z widoku(co pokazał antywir) a robisz to tak:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ght=screen


(Barylkaq) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:53:27, on 2005-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

D:\Programy\AntiVirenKit\AVKService.exe

D:\Programy\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\BARYA~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.943\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = w3cache.pronet.lublin.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\system32\msbe.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [ZFc4dAhbY] C:\WINDOWS\xkvpup.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: TVRMVCR.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - D:\Programy\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - D:\Programy\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(Musg) #4

zostało jeszcze to:

do usuniecia i bedzie ok

ps

daj screna,zobaczymy jego lokalizacje


(Barylkaq) #5

ok ale nadal antivir pokazuje taki komunikat i pliku nie mozna usunąć


(Qbek50) #6

ubij go w Dosie 8)


(Kuz5) #7

To usun go programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:(z tego co piszesz tobędzie ona wyglądać tak)

C:\PROGRAM FILES\UPPJP**** GUVNKN.EXE

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)


(Musg) #8

z tego co wiem i widze to NOD32 daje sobie z tym rade

sciagnij:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=3328

to jest scaner noda uruchom zaznacz clear i zapusc

usun wszystko co znajdzie i napisz czy antywir twoj jeszcze cos znajduje

acha

jak sciagniesz instalke to odlacz sie od internetu ,wylacz swoj antywir i dopiero pusc scaner nod32


(Barylkaq) #9

robie tak i mi taki komuniket wyskakuje: http://img236.echo.cx/my.php?image=lal7ee.jpg


(Kuz5) #10

Poprostu zrestartuj kompa recznie.