Proszę o sprawdzenie tych logów. pozdrawiam


(Wojciech Waroch) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:25:30, on 2007-04-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\ASUS WLAN Adapter\ACU.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareGuard.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\Asus\Asus ChkMail\ChkMail.exe

C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareControl.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Symfonia\Amhm.exe

C:\Symfonia\W32MKDE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [sMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe

O4 - HKLM..\Run: [ACU] "C:\Program Files\ASUS WLAN Adapter\ACU.exe" -nogui

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [Ashampoo AntiSpyWare Guard] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareGuard.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: ASUS ChkMail.lnk = C:\Program Files\Asus\Asus ChkMail\ChkMail.exe

O4 - Global Startup: Symfonia® PDF.lnk = C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/latest/PlaxoInstall.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/sezam/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444554040000} - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Usługa konfiguracji ASUS (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: APUpdService - cobra GmbH - C:\WINDOWS\system32\APUpdService.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe


(JNJN) #2

WojtasW

Przeczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw posta.JNJN


(Gutek) #3

Log jest Ok - Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Mozesz usunąć