Proszę o sprawdzenie


(Bog L) #1

Jestem tutaj nowy i "zielony" więc proszę o wyrozumiałość.

Proszę o sprawdzenie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:42:24, on 2005-02-21

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\csrss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\hal\Pulpit\BogdanL\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\nbj.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: Tarantella 3.x Framework Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/asadJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Proxy Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/proxyJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Security Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/tspJ-du.cab

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINNT\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe


(Kuz5) #2

Do usunięcia w trybie awaryjnym:

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe


(Jablek 88) #3

O3 - Toolbar: (no name) - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)

skasuj to

i poczekaj na opinie innych :!:


(Musg) #4

dodatko zafixuj:

O16 - DPF: Tarantella 3.x Security Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/tspJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Proxy Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/proxyJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Framework Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/asadJ-du.cab


(Bog L) #5

@kuz5

Wybacz, ale jak już pisałem jestem "zielony" więc nakieruj mnie gdzie szukać tych plików, w jakich folderach?


(Kuz5) #6

Nie musisz ich szukać odpalasz HijackThisa zaznaczasz wpisy które chcesz usunąć i klikasz Fix checked

Wygląda to tak:

hijackthis2td.jpg


(Bog L) #7

Dzięki @kuz5, sprawdź czy teraz jest ok.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:52:20, on 2005-02-22

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\csrss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Documents and Settings\hal\Pulpit\BogdanL\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\nbj.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: Tarantella 3.x Framework Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/asadJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Proxy Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/proxyJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Security Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/tspJ-du.cab

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINNT\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe


(Damian) #8

Czysty...Możesz pozbyć się tego:

O16 - DPF: Tarantella 3.x Framework Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/asadJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Proxy Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/proxyJ-du.cab

O16 - DPF: Tarantella 3.x Security Java Archive - http://fw.gniewczyna.pl/tarantella/java/tspJ-du.cab


(Bog L) #9

Tego nie mogę się pozbyć bo w tym programie pracuje moja żona.

Dziękuję i pozdrawiam.