Prosze o sprawdzenie


(Vonbroda) #1

prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:16:02, on 2005-08-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

G:\WINDOWS\System32\smss.exe

G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

G:\WINDOWS\system32\services.exe

G:\WINDOWS\system32\lsass.exe

G:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

G:\WINDOWS\Explorer.EXE

G:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

G:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

G:\program files\180searchassistant\salm.exe

G:\WINDOWS\System32\6tms7t7o.exe

G:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

G:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

G:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

G:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe

G:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

G:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

G:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

G:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

G:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

G:\DOCUME~1\MY\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.047\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - G:\WINDOWS\nem220.dll

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - g:\program files\180searchassistant\salmhook.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - G:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] G:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE G:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] G:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [salm] g:\program files\180searchassistant\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xkpub] G:\WINDOWS\xkpub.exe

O4 - HKLM\..\Run: [6tms7t7o] G:\WINDOWS\System32\6tms7t7o.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "G:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "G:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = G:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = G:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - G:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - G:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - G:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c11.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - G:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Musg) #2

brak zabezpieczen kompa ,zainteresuj sie tym

A teraz log ,wylacz przywracanie systemu wejdz w tryb awaryjny f8 i pozbadz sie:

to co pgrubione musisz usunac recznie z dysku ,reszta leci za pomocą fix w hijacku zaznaczasz i usuwasz!

Pozostaje jeszcze do usuniecia wpis:

Sciagnij:

http://www.resplendence.com/reglite

i działasz:

  1. Otwórz edytor. Skopiuj i wklej poniższą linijkę i kliknij GO:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks

  1. Zostaniesz przeniesiony do tego kluczyka. Po prawej stronie będzie figurować wpis {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}_ (tak ten znaczek "_" powinien tam być, wszystkie inny wpisy z tym samym znaczkiem też idą na kasację). I z prawego kliku kasujesz owe wpisy.

jesli nie bedzie wpisu w 03 a bedzie pytajnik to:

Jeżeli bedzie klopot ze znalezieniem pliku z pytajnikiem:

To w C:\WINDOWS\System32 prawoklik i posortuj według nazw

wtedy ten l?ass.exe będzie na samym dole i usuwasz

Dajesz kolejny log.A gdzie opis problemu??? :slight_smile:

ps

musisz miec DAPA koniecznie.....darmowy ma spyware