Proszę o sprawdznenie loga!


(Osa Rb) #1

Znów cos sie dzieje jakis syf.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:14:44, on 2005-12-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\KWorld Multimedia\PVR-TV 713X Utilities\P3XRCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\SubEdit-Player\subedit.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

E:\OSA\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wasp_from_Hive

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM…\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe” /minimize

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NewDotNet\newdotnet6_98.dll,ClientStartup -s

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld Multimedia\PVR-TV 713X Utilities\P3XRCtl.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 5592330140

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4F8A7AAD-E005-423C-ACA7-20BE5CD89B90}: NameServer = 10.0.3.254,193.110.120.5

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

A i jeszcze jedno jaki zestaw do bezpieczenstwa najlepszy mam mialem Avast + ZoneAlarm teraz Kaspersky + ZoneAlarm który lepszy? moze jakies inne propozycje ?? z góry dziekuje


(Kacz2n) #2

Usuń:

Ściągnij sobie Lsp-fix. Jeśli masz tam NewDotNet to usuń naciskając remove.


(Osa Rb) #3

Gutek2222 jezeli mozesz to spr moj log z gory dzieki :smiley:


(Gutek) #4

Tryb awaryjny z linią komend:

Jak wybierzesz podczas startu F8 dostaniesz czarny ekran na którym masz wybrać strzałką z klawiatury “Tryb awaryjny z obsługą linii komend”. Wylądujesz na czarnym ekranie z migającym C:>. To właśnie linia komend, w której wpisujesz:

RD /S /Q “C:\PROGRA~1\NewDotNet” i Ok powinno być