Proszę o sprawdznie Loga - poważny problem


(Gargulec4) #1

Załapałem Spy sherrifa. Już go usunąłem z przez panel sterowania " dodaj, usuń programy". Cały czas mam zablokowany dostęp do procesów i kaszana ogólna. Bardzo proszę o sprawdzewnie loga i wytłumaczenie metodą łopatologiczną co robic dalej

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:38:55, on 2006-01-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\inet20099\winlogon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

C:\program files\180search assistant\180sa.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\System32\efsdfgxg.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ATI Multimedia\main\launchpd.exe

C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Power2Go\Power2GoExpress.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\winstall.exe

C:\WINDOWS\System32\symsvcsa.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\z11.exe

C:\WINDOWS\inet20099\mm4.exe

C:\WINDOWS\System32\exeha2.exe

C:\WINDOWS\System32\dial32.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\jaszczur\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.640\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = C:\WINDOWS\System32\search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = C:\WINDOWS\System32\search.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\System32\search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\System32\search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = C:\WINDOWS\System32\search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = C:\WINDOWS\System32\search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\System32\search.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\System32\search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\System32\search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez chello broadband n.v.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20099\winlogon.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - c:\program files\180search assistant\180sahook.dll

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - C:\WINDOWS\inet20099\3.00.13.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [180sa] c:\program files\180search assistant\180sa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [vcj] C:\WINDOWS\vcj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Explorer32] C:\WINDOWS\System32\efsdfgxg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\cmd32.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20099\winlogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ATI Launchpad] "C:\Program Files\ATI Multimedia\main\launchpd.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ATI Remote Control] C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Power2Go\Power2GoExpress.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20099\winlogon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\symsvcsa.exe

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - C:\Program Files\ATI Multimedia\tv\EXPLBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted Zone: *.gateone.ath.cx

O15 - Trusted Zone: *.loudcash.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.zangocash.com

O15 - Trusted Zone: *.gateone.ath.cx (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.loudcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.zangocash.com (HKLM)

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nesunel.mht!http://adextension.com/ext1/lca.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132356353966

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\ATIMUL~1\RemCtrl\x10nets.exe (file missing)

(Kacz2n) #2

usuwanie fałszywej tapety SpySheriff zobacz

TU

  1. Wyłączyć przywracanie systemu w XP (opis tutaj)

  2. Restart komputera do trybu awaryjnego (opis w powyższym linku)

  3. Zaznaczyć wpisy w Hijacku które zaznaczyłem i kliknąć Fix checked

  4. Skasować z dysku pliki i foldery wyróżnione na czerwono

  5. Przeskanować skanerami online oraz antyspyware'ami

  6. Wkleić nowy log do sprawdzenia :wink:

Na te wpisy użyj Kill Trusted


(Gargulec4) #3

O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll ten szajs usunąć się nie chce

  • nie wiem jak się tego używa- naciskałem co się dało i chyba podziałało :stuck_out_tongue:

Ogólnie komp chodzi niebo lepiej. Krzyżyki czerwone zniknęły :lol:

Zapodaje nowego loga:


(Jacolok) #4

Zostało jeszcze

zobacz Usuwanie VX2.BetterInternet: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... ntry114917


(Gargulec4) #5

Dzięki ludzie! !!


(Jacolok) #6

Użyj Pocket Killbox: http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip . Zaznaczasz opcję Delete on Reboot oraz All Files i w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\browsela.dll i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.

Zostało jeszcze to


(Gutek) #7

jacolok bądz konsekwenty 2 można Pocket Killbox-em pliki usunąć :mrgreen:

log z Silenta pokaż


(Musg) #8

machnij swoj system tym :

http://users.telenet.be/marcvn/tools/win32delfkil.exe


(Gargulec4) #9

zrobiłem jak kazaliście,tylko chyba coś pospsułem :?

Menadżer urządeń zablokowany przez menardzera.

Przy odpalaniu windy błąd aplikacji cli.exe(ale to sary problem)

Daje loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:31:52, on 2006-01-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ATI Multimedia\main\launchpd.exe

C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Power2Go\Power2GoExpress.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\jaszczur\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.297\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez chello broadband n.v.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ATI Launchpad] "C:\Program Files\ATI Multimedia\main\launchpd.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ATI Remote Control] C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Power2Go\Power2GoExpress.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - C:\Program Files\ATI Multimedia\tv\EXPLBAR.DLL

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132356353966

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\ATIMUL~1\RemCtrl\x10nets.exe (file missing)

(Jacolok) #10

Miałeś pokazać loga z Silenta


(Gargulec4) #11

uhm....co to jest silent? : :oops:


(Jacolok) #12

Stąd pobirzesz Silenta: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989 i tam też jest opis jak go używać.


(Gutek) #13

Co do menedżera zablokowanego przez administartora:

Otwórz notatnik i wklej w nim:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą TASKMG.REG

Plik podwójnie klikasz i potwierdzasz.


(Gargulec4) #14

dzięki :slight_smile: Problem z menadżerem z głowy. Daje loga z silenta.


(Kuz5) #15

Czysto


(Gargulec4) #16

Dzięki serdeczne za poświęcony mi czas! :smiley: Jesteście świetni :mrgreen: