Prosze o wyjasnienie -co to?


(Cruel30) #1

to pierwsze bez nazwy -bo mi komputer zamula :S

moze to przez to ?


(Gblade) #2

Startuje z klucza ...run, skoro nie ma nazwy ani, żadnego info o tym pliku to skasuj, i daj logi z hijackthis + silent runners (opis w przyklejonym)


(Isiek7) #3

startuje z systemem wedlug mnie mona to usunac z jego lokalizacji zobacz czy jest on w w uruchom/msconfig/uruchamianie jesli tam jest poprostu usun go z jego lokaliacjin problemy powinny zninac zanim dokonasz zmianie w rejestrze wykonaj jesgo kopie jesli sa jakies pytania pisz


(Cruel30) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:56:09, on 2006-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\ST330\service\st330service.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\kaspersky 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\OUTPOS~1\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

E:\kaspersky 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\ST330\diagnostics\diagnostics.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\wpabaln.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

E:\spy killer\sunasDtServ.exe

E:\spy killer\sunasServ.exe

F:\PROGRAMY\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "E:\kaspersky 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] E:\outpost firewall\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [diagnostics] "C:\Program Files/Thomson SpeedTouch/ST330/diagnostics/diagnostics.exe" /icon -l:pl

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunasDTServ] E:\spy killer\sunasDtServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunasServ] E:\spy killer\sunasServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\kaspersky 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - E:\outpost firewall\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - E:\outpost firewall\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{14A1AAD3-3D20-4DCB-A62D-434D94D84040}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - E:\kaspersky 6.0\avp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - E:\OUTPOS~1\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: SpeedTouch 330 Manager (st330service) - THOMSON Telecom Belgium - C:\Program Files/Thomson SpeedTouch/ST330/service/st330service.exe

******

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MsnMsgr" = ""C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"NVRaidService" = "C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe" ["NVIDIA Corporation"]

"kav" = ""E:\kaspersky 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"(Default)" = (empty string)

"Outpost Firewall" = "E:\outpost firewall\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice" ["Agnitum"]

"diagnostics" = ""C:\Program Files/Thomson SpeedTouch/ST330/diagnostics/diagnostics.exe" /icon -l:pl" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}" = "C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" ["Google Inc."]

"NWEReboot" = (empty string)

"sunasDTServ" = "E:\spy killer\sunasDtServ.exe" ["Sunbelt Software Inc."]

"sunasServ" = "E:\spy killer\sunasServ.exe" ["Sunbelt Software Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)

                    \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Web Anti-Virus"

 -> {HKLM...CLSID} = "Web Anti-Virus"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\kaspersky 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]

"{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}" = "Messenger Sharing Folders"

 -> {HKLM...CLSID} = "My Sharing Folders"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\fsshext.dll" [MS]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{E63C3709-6797-4C7F-8A05-C783BBEF78FA}" = "What's On My Computer Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "What's On My Computer Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\CONAMI~1\WHAT'S~1\WOMCSH~1.DLL" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\System32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\kaspersky 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\kaspersky 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WOMC\(Default) = "{E63C3709-6797-4C7F-8A05-C783BBEF78FA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "What's On My Computer Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\CONAMI~1\WHAT'S~1\WOMCSH~1.DLL" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\adam\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 18

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}\(Default) = "Web Anti-Virus"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "E:\kaspersky 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{072F3B8A-2DA2-40E2-B841-88899F240200}\

"ButtonText" = "Trashcan"

"MenuText" = "Show Trashcan"

"Exec" = "E:\outpost firewall\Outpost Firewall\TRASH.EXE" ["Agnitum Ltd."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_07"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\npjpi150_07.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Web Anti-Virus"Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Kaspersky Anti-Virus 6.0, AVP, "E:\kaspersky 6.0\avp.exe -r" ["Kaspersky Lab"]

Messenger Sharing USN Journal Reader service, usnsvc, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k usnsvc" {"C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.dll" [MS]}

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Outpost Firewall Service, OutpostFirewall, "E:\OUTPOS~1\OUTPOS~1\outpost.exe /service" ["Agnitum"]

SpeedTouch 330 Manager, st330service, "C:\Program Files/Thomson SpeedTouch/ST330/service/st330service.exe -service" ["THOMSON Telecom Belgium"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 87 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 250 seconds.

---------- (total run time: 618 seconds)

i co - jak to wygląda ??

dzięki za pomoc :slight_smile:


(Gblade) #5

skasuj tylko alexę:


(Cruel30) #6

no patrzcie co to jaieś bez nazw :shock:

b_073046.jpg

moge to wywalic ze startu ? te puste ?


(Isiek7) #7

moge to wywalic ze startu ? te puste ?

tak to najprawdopodobniej zamulalo ci kompa

jesli bede problemy pisz na mojego e-mial :isiek7@vp.pl


(Gutek) #8

cruel30 - zmień tytuł tematu na konkretny


(system) #9

Czy masz może zainstalowany program Alcohol 120% ?? Te puste wpisy mogą być od niego