Prosze po pomoc

Gdy jestem w internecie oraz gdy pracuje na komputerze ( nie uzywajac internetu! ) same otwieraja sie strony internetowe ( przewaznie reklamy )

Przez to wolno chodzi internet i komputer. Prosze o pomoc to jest moj log prosze sprawdzcie czy mam wirusy i poradzcie mi co mam zrobic…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:08:48, on 2007-04-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\ms04262177-256.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files{F0B9BFDF-04AA-1045-0112-020724010030}\Update.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\magda\USTAWI~1\Temp\Rar$EX13.108\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchgateway.net/search/%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - C:\Program Files\DeluxeCommunications\DxcBho.dll (file missing)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: IE7pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {EB058780-2135-4A15-A209-C3E3D2171E9A} - C:\Program Files\Logitech\holesu.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [ms04262177-256] C:\WINDOWS\ms04262177-256.exe

O4 - HKLM…\Run: [{ZN}] C:\WINDOWS\system32\micro1\eno36.exe SKY003

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ipWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKCU…\Run: [PCTAVApp] “D:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe” /MONITORSCAN

O4 - HKCU…\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\micro1\eno36.exe

O4 - Startup: Y’z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/de/download/NpFv415.dll

O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol … _en_dl.cab

O20 - AppInit_DLLs: dxclib303562752.dll

O20 - Winlogon Notify: sysfldr - sysfldr.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000137 (file missing)

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

Użyj narzędzia WWDC (pozwoli Ci to zamknąć robaczywe porty), zmień znaczki z Disable na Enable (wszystkie mają być zielone lub żółte) i zresetuj sysa.

wchodzisz do trybu awaryjnego (restartując komputer i wciskając przy jego starcie f8), potem odnajdujesz na dysku to, co zaznaczyłam na czerwono, i usuwasz. następnie zaznaczasz wpisy w hijacku i klikasz “fix chcecked”.

to też usuń w trybie awaryjnym

Daj nowe logi z Hijacka, z Silent Runners oraz z L2mfix (opcja 1) :slight_smile:

Masz poza tym 2 programy antywirusowe, które się blokują. Używasz avasta czy pandy? jeden z nich trzeba usunąć.

jak zmienic naczki disable na enable ?

Złączono Posta : 19.04.2007 (Czw) 22:16

zeby usunac te wirusy musze wejsc w tryb awaryjny a gdy klikam F1 przy uruchamianiu systemu, włącza się taka lista do wyboru ( tryb awaryjny itd. ) ale nie mogę zaznaczyc " tryb awaryjny " poniewaz nie dziala mi klawiatura ( lec tylko wtedy kiedy chce uruchomic system awaryjny )

Co mam zrobic ?

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

Nowe logi jak pisałam.

madziena16

Proszę przeczytać tematy przyklejone w tym dziale i poprawić posta.JNJN

zrobilam tak jak podano wyzej oto moj najnowszy log :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:03:54, on 2007-04-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files{F0B9BFDF-04AB-1045-0112-020724010030}\Update.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\magda\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.715\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.dobreprogramy.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchgateway.net/search/%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - C:\Program Files\DeluxeCommunications\DxcBho.dll (file missing)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: IE7pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {EB058780-2135-4A15-A209-C3E3D2171E9A} - C:\Program Files\Logitech\holesu.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [ms04262177-256] C:\WINDOWS\ms04262177-256.exe

O4 - HKLM…\Run: [{ZN}] C:\WINDOWS\system32\micro1\eno36.exe SKY003

O4 - HKLM…\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ipWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKCU…\Run: [PCTAVApp] “D:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe” /MONITORSCAN

O4 - HKCU…\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\micro1\eno36.exe

O4 - Startup: Y’z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/de/download/NpFv415.dll

O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol … _en_dl.cab

O20 - AppInit_DLLs: dxclib303562752.dll

O20 - Winlogon Notify: sysfldr - sysfldr.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000137 (file missing)

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

Pobierz The avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

=> Kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po resecie może pojawić się okienko na dosłownie kilka sekund oraz log w notatniku. Wejdź tam gdzie masz avengera i skasuj plik backup.zip czyli np. c:\avenger\backup.zip.

Usuń wpisy HJT.

Użyj programu ATF Cleaner i przeczyść TEMP’y.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners plus log z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.

najnowszy log po wszystkich wykonanych zaleceniach :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:56:12, on 2007-04-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files{F0B9BFDF-04AB-1045-0112-020724010030}\Update.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\magda\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.248\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.dobreprogramy.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchgateway.net/search/%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - C:\Program Files\DeluxeCommunications\DxcBho.dll (file missing)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: IE7pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {EB058780-2135-4A15-A209-C3E3D2171E9A} - C:\Program Files\Logitech\holesu.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [ms04262177-256] C:\WINDOWS\ms04262177-256.exe

O4 - HKLM…\Run: [{ZN}] C:\WINDOWS\system32\micro1\eno36.exe SKY003

O4 - HKLM…\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ipWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKCU…\Run: [PCTAVApp] “D:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe” /MONITORSCAN

O4 - HKCU…\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\micro1\eno36.exe

O4 - Startup: Y’z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/de/download/NpFv415.dll

O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol … _en_dl.cab

O20 - AppInit_DLLs: dxclib303562752.dll

O20 - Winlogon Notify: sysfldr - sysfldr.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

Proszę o wklejenie raportu z Avengera i loga z SilentRunners, bo wciąż widać to samo :frowning:

ale ja zrobilam wszystko co bylo napisane. ?

Złączono Posta : 20.04.2007 (Pią) 22:17

log:

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\

“{F0B9BFDF-04AA-1045-0112-020724010030}” = ““C:\Program Files\Common Files{F0B9BFDF-04AA-1045-0112-020724010030}\Update.exe” mc-110-12-0000137” [file not found]

“{F0B9BFDF-04AB-1045-0112-020724010030}” = ““C:\Program Files\Common Files{F0B9BFDF-04AB-1045-0112-020724010030}\Update.exe” mc-110-12-0000137” [null data]

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe” [MS]

“MSMSGS” = ““C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background” [MS]

Ten log jest urwany, poczekaj na komunikat “all done”. O raport z Avengera proszę, bo chcę zobaczyć, czy usunął syf.

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222