Prosze pomoc mi w usunieciu loga hi jack (złego)


(Kicki Pl94) #1

Dzień dobry,Dobry wieczór Państwu oto mój log hi jacka zamieszczony ponizej bardzo proszę o pomoc w usunieciu tzw. syfu więc bardzo prosze prześledzić log i powiedziec mi co może mi przeszkadzac w pracy,rozrywce,internecie.Będę dozgonnie wdzięczny wiec do roboty :).

Logfile of Advanced SystemCare 3 Security Analyzer

Scan saved at 22:04:56, on 2009-10-05

Platform: Windows Vista (WinNT 6.0)

MSIE: Internet Explorer v8.0 (8.0.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTray.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\Awc.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4} - C:\ProgramData\Partner\partner.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.415.1646\swg.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKCU..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU..\Run: [ProductReg] "C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKLM..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM..\Run: [mwlDaemon] C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTrayLauncher.exe

O4 - HKLM..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O9 - Extra button: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} -

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} -

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Plug-in 1.6.0_16) - http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_16) - http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_16) - http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerSvc.exe

O23 - Service: Menedżer Google Desktop 5.8.809.23506 (GoogleDesktopManager-092308-165331) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Menedżer Google Desktop 5.8.809.23506 (gpsvc) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1ca3e283d12161e) (gupdate1ca3e283d12161e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - EgisTec Inc. - C:\Program Files\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\MWLService.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\partner.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (SamSs) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe


(deFco247) #2

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Bardzo on przypomina budową log produkowany przez narzędzie HiJackThis, lecz i tak daje za mało informacji.

Pokaż logi OTL, GMER oraz SREng.

(Na Windows Vista uruchamiamy programy z menu Uruchom jako Administrator... )

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.


(Agatonster) #3

miszczyn ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu


(Kicki Pl94) #4

nie ma jakiegos programu ? poprostu zeby tam pokazalo te cale info ?

-- Dodane 06.10.2009 (Wt) 20:47 --

znaczy mam na mysli 1 program


(deFco247) #5

Nie. Mają być z trzech, bo każdy z nich z osobna nie pokazuje tylu informacji.


(Kicki Pl94) #6

ok dam z 3 prog te logi

-- Dodane 07.10.2009 (Śr) 17:32 --

http://wklej.org/id/168053/ prosze

-- Dodane 07.10.2009 (Śr) 17:57 --

kurde odpalilem tego gmer na viscie skanowal komp mi sie zaciol i wylaczyl a przed tym wyskoczylo cos tam detected taki eczarne okno i dopiero sie wylaczyl

-- Dodane 07.10.2009 (Śr) 18:10 --

http://wklej.org/id/168100/ i ostatni


(Marcin007tw) #7

W HiJackThis'ie po skanie zaznaczasz:

-wszystkie O2 i O3 oraz O9

-"O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\partner.exe"

i dajesz

c15475jidqes88yw16fk.jpg

Potem restart kompa i mówisz czy jest róźnica :smiley:


(deFco247) #8

Nie będzie żadnej różnicy, bo HiJackThis nie fiksuje wpisów O23.

:x

miszczyn , miałeś wstawić logi OTL , GMER i SREng , a nie powtórnie log HiJackThis.


(Kicki Pl94) #9

na kij ci te logi juz koledzy powiedzieli co nie pasi


(deFco247) #10

To co napisał marcin007tw jest kompletną nieprawdą.


(Kicki Pl94) #11

to co on sie nie zna i pisze ? i jak to usunolem to co teraz?

-- Dodane 09.10.2009 (Pt) 10:50 --

mam viste powiedz co i jak zeby potem problemow nie bylo